Daniel Färm: Stort och smått från kongressen då det vände

S-kongressens bästa – enligt AiP:s politiska redaktör Daniel Färm.

En partikongress betyder så mycket. Talen. Mötena. Samtalen. Yrkandena. Debatterna. När partikongressen i Göteborg nyligen avslutades, så var det svårt att värja sig från tanken: Var det här som det på allvar vände uppåt för Socialdemokraterna igen? I så fall kan följande (i varierande grad) ha spelat roll:

Mest berörande inlägget: Avtackningen av Stefan Löfven. Med hälsningar från Leif GW Persson, Timbuktu, Eva Dahlgren och många andra.

socialdemokratin har bidragit till att ”skapa ett av de mest anständiga samhällena i världen för kvinnor, män och barn att leva i”

Men starkast var när kvinno- och tjejjourernas ordförande Olga Persson tackade Löfven för att han och socialdemokratin har bidragit till att ”skapa ett av de mest anständiga samhällena i världen för kvinnor, män och barn att leva i”. Ett väldigt fint erkännande.

Viktigaste ideologiska inlägget: Stefan Löfven själv, om att det är något som skaver med begreppet och borgerligt fokus på ”klassresor”. Det bygger nämligen på att det finns något dåligt (arbetarklassen) som man vill lämna till förmån för något finare (medelklassen). Hela premissen strider mot den socialdemokratiska själen, men är tyvärr vad som styr.

Den både ansvarsfulla och ambitiösa ekonomiska politiken ligger fast

Mest självklara beslutet: Den både ansvarsfulla och ambitiösa ekonomiska politiken ligger fast. Ingen omfattande lånefinansiering. Balanskrav. Inga separata investerings- och driftsbudgetar. Ingen fastighetsskatt. Däremot en ekonomisk politik som skapar fler jobb, kan höja ambitionerna för klimatet, och stärka välfärden. Det är bra att en enig kongress ställde sig bakom detta.

Tydligaste politiska prioriteringarna: Magdalena Andersson var glasklar i sitt linjetal.Hennes politiska prioriteringar är: Att bryta segregationen och den gängkriminalitet som har vuxit fram i dess spår. Att höja ambitionerna för att klara klimatomställningen. Och att fortsätta stärka välfärden och stoppa marknadsstyrningen av skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Mest entusiasmerande talet: Nyvalde partisekreteraren Tobias Baudin kavlade upp ärmarna, drog fram kampanjjackan och höll ett riktigt starkt politiskt tal som kändes i bänkraderna.

SSU:arna kanske springer om partisterna i trapporna under dörrknackningarna

Bästa kampanjlöftet: SSUs ordförande Lisa Nåbo, som varnade för att SSU:arna kanske springer om partisterna i trapporna under dörrknackningarna.

Grönaste förslaget: Att lyfta in begreppet Ekocid – omfattande och extremt allvarlig miljöförstörelse, där hela ekosystem hotas – i Romstadgan. Det skulle göra att ansvariga kan ställas till svars för sådana brott av Internationella brottmålsdomstolen i Haag på samma sätt som de som har medverkat till folkmord.

Vågar man lansera begreppet ”skarvocid”

Mest oväntade politiska frågan: Skarven – eller rättare sagt mellanskarven – är tydligen ett stort bekymmer i många av landets kustkommuner. Nu biföll kongressen till slut en motion från Kalmar om att kraftigt reducera skarven, som bokstavligen är en ”främmande fågel” i den svenska fågelstammen, skräpar ned mycket och förstör för andra djurarter. Vågar man lansera begreppet ”skarvocid”, eller uppfattas det som illojalt med partilinjen?

Daniel Färm är politisk redaktör, Aktuellt i Politiken