Daniel Färm: Högerpartiernas svek drabbar hushållen

Högerpartiernas svulstiga och populistiska vallöften krockar med verkligheten och deras egna politiska prioriteringar efter valet. Foto: Shutterstock.

Moderaterna ville göra detta val till ett plånboksval. Tillsammans strödde de olika högerpartierna under valrörelsen löften som på olika sätt skulle bräcka S-regeringens redan generösa stöd till hushållen. Hushållens ekonomi skulle bli så mycket bättre och priserna skulle sänkas mycket kraftigt – om bara högerpartierna fick ”låna” folks röster.

Nu visar det sig att högerregeringen sviker sina vallöften om både el-, bensin- och dieselpriser, samt det nya generösare reseavdraget. Samtidigt riskerar regeringens politik att leda till ännu högre räntor. De som drabbas av dessa ”Åkessonpriser” och ”Kristerssonräntor” är vanligt folk.

Elpriserna. Hushållens höjda elräkningar skulle omfattas av det högkostnadsskydd som S-regeringen presenterade. Men det skulle enligt Moderaterna vara på plats redan 1 november. Nu ser vi vad regeringens besked de facto innebär:

• Högkostnadsskyddet är inte på plats i tid.
• Stödet omfattar endast de södra delarna av landet.
• Högkostnadsskyddet omfattar endast kostnaderna för det gångna året – inte den kommande krigsvintern.

Nu stoppar alltså Sverigedemokraterna ett stöd som inte minst hade gynnat dem som bor och arbetar i lands- och glesbygd.

Bensin- och dieselpriserna. Samtliga högerpartier lovade att bensinpriset skulle sänkas med fem–sex kronor per liter ”vid pump”, och dieselpriset med fem–tio kronor litern. Nu, efter valet, visar det sig att de bara sänker priset med knappt 14 respektive 40 öre. Det är viss skillnad. Högerregeringen säger nu också nej till att helt ta bort energiskatten på bensin och diesel i tre månader – trots att det hade lett till rejält sänkta drivmedelspriser under denna ”krigsvinter”.

Reseavdraget. Högerregeringen har nu även gett besked om att det nya, mer generösa reseavdraget inte införs – trots att både Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stod bakom förslaget före valet. Att höja avdraget, basera det på avstånd i stället för intjänad tid och se till att även den som reser långt med buss, tåg, spårvagn eller tunnelbana skulle få del av det, var ett av S-regeringens viktigaste löften. Nu stoppar alltså Sverigedemokraterna ett stöd som inte minst hade gynnat dem som bor och arbetar i lands- och glesbygd.

Inflationen. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) gör själv bedömningen att regeringen inte klarar av att bidra till att dämpa den stigande inflationen. Den väntas bli rekordhöga dryga fem procent nästa år. Och då har vi inte ens sett finansmarknadens reaktioner på högerregeringens budget än… Det finns nu stor risk för ytterligare höjda boräntor.

Kvar står hushållen med sina höga kostnader. Och svär över brutna löften och svikna förhoppningar.

Det som vi nu skådar är en så kallad frontalkrock i slow motion. Det är högerpartiernas svulstiga och populistiska vallöften som krockar med verkligheten och deras egna politiska prioriteringar efter valet. Många av de som valde att rösta på Sverigedemokraterna får nu se på – med stor besvikelse.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken.