Daniel Färm: Högerns klimatsvek är Sverigefientligt

Man är inte Sverigevän om man förstör jobbtillfällen nu och möjligheter att leva och bo i detta land i framtiden. Foto: Dominic Wunderlich.

Högerregeringen och Sverigedemokraterna ökar nu medvetet och aktivt klimatutsläppen. Det är oförlåtligt. Socialdemokraterna kan nu vara offensiva mot en Sverigefientlig högerpolitik som slår mot den gröna jobbexpansionen i Sverige, ökar risken för förödande extremväder också i detta land, och kommer att förstöra många svenskars livsmiljöer och livsmedelsförsörjning.

Forskarvärldens larm är extremt tydliga: vi närmar oss en ”tipping point” som gör klimatförändringarna irreversibla. På FNs klimattoppmöte i Egypten har världens ledare nu därför försökt enas om hur (inte om) alla länder ska ta ett ökat (inte minskat) ansvar för att minska klimatutsläppen nu (inte om fem eller tio år).

I detta läge väljer den SD-styrda högerregeringen att gå i rakt motsatt riktning:

• Minskad reduktionsplikt ökar koldioxidutsläppen mycket kraftigt.
• Slopad klimatbonus för elbilar motverkar utfasningen av bensin- och dieselbilar.
• Avfärdandet av det nya reseavdraget försämrar möjligheterna att minska utsläppen från jobbpendlandet.
• Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft motarbetas aktivt.
• Stora resurser omfördelas från järnvägsunderhållet till vägunderhållet.

Högerblockets uppenbara ointresse och bristande förståelse för det akuta klimatläget gör att detta kan och bör vara en av de allra främsta politiska prioriteringarna för socialdemokratin också de kommande åren.

Högerregeringens klimat- och energipolitik riskerar också att slå mot jobben i Sverige:

• Jobben inom skogsbruket hotas när EU-krav gör att sänkningen av reduktionsplikten minskar möjligheterna till skogsavverkning.
• Jobben inom den nya, gröna, industrin i norr hotas av bristen på grön el de närmaste åren och av att det inte blir någon kompensation för de relativt höga elpriserna i norra Sverige.

Jimmie Åkesson och hans parti agerar nu allt tydligare som klimatförnekare, med påståenden om att FNs klimatpanel är ”politiskt färgad”, att man ”inte får ifrågasätta” dess rön eller ”anlägga andra perspektiv”.

Finansminister Elisabeth Svantesson konstaterar själv att högerregeringens budget gör det svårt att nå klimatmålen till 2030 – med orden ”Gör vi det inte så gör vi det inte.” Klimatminister Romina Pourmokhtari hävdar likt Bagdad Bob att klimatmålen ska nås till 2030, men har inga förslag på hur Sverige ska kompensera för att regeringens politik ökar utsläppen. Det duger inte.

Det duger inte heller att hänvisa till förhoppningar att ny kärnkraft om tio år ska lösa klimatproblemen. Även om ny kärnkraft behövs, så är det mer långsiktigt – och förknippat med stor osäkerhet och extremt höga kostnader. Högerblockets uppenbara ointresse och bristande förståelse för det akuta klimatläget gör att detta kan och bör vara en av de allra främsta politiska prioriteringarna för socialdemokratin också de kommande åren.

För man är inte Sverigevän om man förstör jobbtillfällen nu och möjligheter att leva och bo i detta land i framtiden. Jimmie Åkessons politik riskerar i förlängningen att leda till att hans egna barn eller barnbarn blir klimatflyktingar i framtiden. Oh, the irony!

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken.