Daniel Färm: Dags för skattereform – utan fastighetsskatt

Det våras för skattepolitiken. Stefan Löfven sa nyligen nej till att återinföra fastighetsskatten – men öppnade samtidigt för andra höjda skatter. Och LO har tagit fram en rad förslag till ett mer rättvist skattesystem. Det är både bra och nödvändigt att diskutera hur alla angelägna reformer ska finanserias.

Hur stort reformutrymmet är avgörs framför allt av hur god tillväxten är. Men i debatten lyfts ofta även rent finanspolitiska finansieringar.

Reformer måste betalas. Med skattemedel.

Visst kan vi även diskutera viss lånefinansiering och att ersätta överskottsmålet med ett balansmål. Men det är knappast lösningen på de breda reformbehoven. Det är inte så att det ligger en hög med oanvända pengar som ingen har tänkt på. Reformer måste betalas. Med skattemedel. Tillväxt utan ökade skatteintäkter finansierar inga reformer. Lånefinansiering utan att betala räntor med skattemedel blir en kortsiktig lycka.

Därför är det bra att skattefrågorna nu får ökat fokus. Nästa steg är att diskutera vilka skatter som det finns ett folkligt stöd för att höja.

Det är i det ljuset som Stefan Löfvens besked om fastighetsskatten ska ses. Frågan är i sak inte helt enkel. Å ena sidan gillar de flesta ekonomer beskattning på fastigheter. Å andra sidan är fastighetsskatt hyfsat impopulärt bland stora delar av befolkningen. Det berör något ytterst fundamentalt: det egna boendet och oro för att inte ha råd att bo kvar – trots försäkran om begränsningsregler och annat för att skydda låg- och medelinkomsttagare. I den bemärkelsen är detta snarare en fråga om psykologi än om ekonomi.

Fastighetsskatten är därför ett exempel på en fråga där det inte är dumt att vara lyhörd och pragmatisk

Fastighetsskatten är därför ett exempel på en fråga där det inte är dumt att vara lyhörd och pragmatisk. Att beskatta boende och fastigheter behöver ta hänsyn till att boendevillkoren ser mycket olika ut i olika delar av landet. I stora delar av landet är det LO-medlemmar och hushåll med mer modesta inkomster som bor i enklare radhus eller enklare småhus.

just nu behöver fokus läggas på en samlad skattereform

Det är väl inte uteslutet att det kan bli aktuellt med en fastighetsskatt någon gång i framtiden. Men just nu behöver fokus läggas på en samlad skattereform som skapar långsiktiga förutsättningar för att finansiera välfärden och minska klyftorna.

I fjol deltog jag, tillsammans med bland andra LO-ekonomerna, Erik Åsbrink,
Karolina Ekholm med flera i en skattepolitisk skuggutredning. Flera av de idéer som vi tog fram där har nu antagits som LOs förslag till en framtida skattereform.

Det handlar i mycket hög utsträckning om höjda skatter för höginkomsttagare och kapitalägare – det vill säga de grupper som har dragit ifrån och bidragit till att kraftigt öka inkomstklyftorna under 2000-talet. Genom en rättviseskatt. Genom att stoppa företagsledares förmånliga inkomstomvandling under den obegripliga skatte­termen 3:12. Genom höjda skatter på kapitalinkomster. Och så vidare.

se till att den lilla ekonomiska eliten är med och betalar mer för de ökande behoven inom välfärden

Mycket talar för att den skattereform som utlovades i januariavtalet inte kommer att genomföras under denna mandatperiod. På gott och ont. Det öppnar i stället upp för Socialdemokraterna att gå till val på en bred skattereform med bland annat höjda skatter på kapitalinkomster och för höginkomsttagare. Det vill säga att se till att den lilla ekonomiska eliten är med och betalar mer för de ökande behoven inom välfärden.

Daniel Färm är politisk redaktör
Aktuellt i Politiken