Danderyd fick kritik för att inte agera mot knarkandet

Moderaterna rasar mot Stefan Löfvens uttalande att ungdomarna i Danderyd har den högsta narkotikakonsumtionen och att det göder kriminella gäng.

”Svartmålningen saknar gränser”, menar kommunalrådet Hanna Bocander (M).

Men faktum är att Skolinspektionen 2018 kritiserade kommunledningen för att inte ta tag i ”ungdomarnas alarmerande drog- och alkoholvanor”.

S i Danderyds krav på en kriskommission har fått nobben.

Regeringen vill ta krafttag mot knarket. På onsdagen presenterade inrikesminister Mikael Damberg (S) och socialminister Lena Hallengren (S) nya åtgärder för att förebygga missbruk och bekämpa narkotikabrottsligheten.

• Polismyndigheten får i uppdrag att förstärka sin bekämpning av illegal handel med narkotika.

• Brottsförebyggande rådet (Brå) ska studera narkotikamarknaden och dess konsekvenser och föreslå motåtgärder.

• En utredning ska se över hur postlagens bestämmelser om tystnadsplikt som idag förhindrar kontakt med polis eller tull vid misstanke om brott.

• Regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska när den förnyas 2021 få ett ökat fokus på narkotikaprevention.

Men debatten har främst handlat om statsminister Stefan Löfvens uttalande i DN:

– Vi vet att den största konsumtionen har vi i de välbärgade områdena. Djursholm, Danderyd – det är där du har den största konsumtionen. Brottsligheten och skjutningarna sker i andra områden. Alla som använder narkotika måste själv tänka på att de bidrar till det där. Det skulle inte förvåna mig om du har massa djursholmsbor som pekar finger åt de där områdena där det sker skjutningar och säger ”oj, vad det är hemskt där”. De är med och bidrar till detta genom narkotikakonsumtionen.

Löfvens uttalande fått ledande moderater att reagera.

”Det är regeringens ansvar att bekämpa den narkotikarelaterade gängbrottslighet som nu plågar många svenska stadsdelar. Men Stefan Löfven har inte lyckats med det jobbet. Det är närmast pinsamt att han istället försöker bagatelliserar hela narkotikafrågan till att handla om ”Danderyd”, skriver Ulf Kristersson (M) på Facebook.

Justitieminister Morgan Johansson (S) svarar på Twitter.

Men även Polisen har markerat att drogkonsumtionen gynnar den organiserade brottsligheten.

– Det är genom drogförsäljning som de kriminella gängen finansieras, sa Gunnar Appelgren, gängexpert på Stockholmspolisen, till SVT i en kommentar till Brå-rapporten 2018.

Danderyds kommunalråd Hanna Bocander (M) är rejält på krigsstigen. I en kommentar på  Facebook skriver Bocander och Johanna Hornberger (M) (bilden ovan från Stockholmsmoderaternas Facebook) att:

”Svartmålningen av Danderyd saknar gränser

Statsminister Stefan Löfven beskyller i Dagens Nyheter danderydsborna för att vara de som knarkar mest. Man kan fråga sig vilken fakta han har till grund för ett sådant påstående?”

Statistiken Löfven hänvisar till är en rapport från Brå 2018 om Stockholmsungdomars drogvanor, i vilken rika stadsdelar låg vidare avsevärt högre än utsatta förorter. Danderyd, Sveriges rikaste kommun sett till skatteunderlaget, låg klart högst.

20 procent av pojkarna i Danderyd, som svarade på enkäten, uppgav att de hade använt narkotika den senaste månaden, jämfört med 12 procent i Stockholm och 2,7 procent i Södertälje. 12 procent av flickorna i Danderyd uppgav att de nyligen hade nyttjat narkotika.

Vidare skriver Bocander att: ” Vi kommunpolitiker i Danderyd är ense över partigränserna att ungas drogmissbruk är ett problem och en prioriterad fråga.”

Men i själva verket är S-oppositionen kritisk till hur kommunledningen hanterat larmrapporten.

– Vi har motionerat om att tillsätta en partiöverskridande kriskommission med experter för att få klarhet hur utbrett missbruket är och utifrån det ta fram ett åtgärdsprogram. Man har tackat nej till det. Det behövs inte. Det är extremt allvarligt att kommunen i mätningar hamnar så skyhögt över andra när det gäller drogmissbruk, och ingen bryr sig, säger Karsten Inde (S) i utbildningsnämnden.

– Jag är själv lite frågande till siffrorna. Finns det någon sanning bakom dem? Men vi ser inte att droganvändningen minskar, tvärtom.

När Brå-rapporten presenterades ville Danderyds dåvarande kommunalråd inte erkänna något politiskt ansvar för den höga narkotikaanvändningen.

– Här har ungdomarna det såklart lite bättre ekonomiskt ställt och kan då komma över de här typerna av droger, det ska man inte ducka för. Men i grunden är det som sagt föräldrarnas ansvar, sa Olle Reichenberg (M) till Mitti.

Hans efterträdare Hanna Bocander (M) menar nu att Löfven svartmålar Danderyd för att dölja regeringens egna misslyckande.

Men faktum är att Skolinspektionen 2018 riktade skarp kritik mot Danderyds moderata kommunledning för att den inte agerade mot de omfattande drogvanorna på Danderyds gymnasium.

”Vidare framgår av granskningen att information om exempelvis ungdomarnas alarmerande drog- och alkoholvanor liksom flickors ohälsa i kommunen inte föranlett diskussioner och beslut i utbildningsnämnden”, skriver Skolinspektionen som menade att alkohol- och drogproblematiken ”tappats bort”.

”Granskningen visar att kommunen under många år har haft en organisation på huvudmannanivå som bidragit till otydlighet när det gäller vem som ska ansvara för vad. Saker har fallit mellan stolarna och det har varit oklart vart rektorerna ska vända sig i olika frågor.”

– Skolinspektionen sågade Danderyds gymnasium vid fotknölarna, säger Karsten Inde (S) i utbildningsnämnden.

Hanna Bocander (M) bjuder nu in statsministern att komma till Danderyd och se vad kommunen gör. S i Danderyd är dock oroliga för att den politik som bedrivs lokalt snarare förvärrar problematiken.

Karsten Inde (S) pekar på att bidragen till föreningslivet minskar, kommunen drar tillbaka ansvaret för idrottsanläggningarna och kulturskolan är Sveriges dyraste. Lägg därtill det ekonomiska vanstyret som avslöjades i juni som lett till landets största skattehöjning och nya stora sparbeting .

– Nu är läget ännu mer allvarligt, när man nu har så stort underskott. Det kommer att göra det ännu värre för de yngre som ska växa upp i en miljö där narkotika enligt mätningarna är väldigt frekvent, säger Karsten Inde (S).

Rättelse/förtydligande: I en tidigare version av texten stod att 20 procent av pojkarna i Danderyd använde droger enligt rapporten. Korrekt är 20 procent av dem som deltog i enkäten uppgav narkotikamissbruk.