C-drogliberaler är skolpolitiker

Centerpartiet tar avstånd från sitt ungdomsförbund CUF:s stämmobeslut att legalisera
cannabis. Men flera av motionärerna bakom kravet är kommun- och landstingspolitiker och företräder partiet i skol- och hälsofrågor.

Bakom motionen som antogs på CUF-stämman står ett 30-tal CUF:are, som under ett
antal år drivit legalisering med hänvisning till att ”cannabispreparat är mindre farliga
än alkohol och tobak.”

De menar att en statlig kontroll över produktion och försäljning skulle medföra att ”tillgången skulle kunna minska för unga och arbetstillfällen skulle kunna skapas i en ny industri.”

Centerpartiet centralt tar avstånd från CUF-beslutet.

– För ungdomsförbunden är det mer principer som styr och det är inte alltid förslagen har stöd i opinionen, medan huvudorganisationerna tänker mer praktiskt, säger Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Metro.

Men det handlar inte om ungdomligt oförstånd. Flera av CUF:s legaliseringsförespråkare
som skrev motionen ä till vardags lokalpolitiker som redan i dag företräder Centern i folkhälsofrågor och ungdomsfrågor.

Victor Rundquist sitter till exempel i driftsnämnden för närsjukvård i region Halland och Mathias Nordahl i nämnden för hälsa och stressmedicin i region Västra Götaland.

En av de mest aktiva debattörerna i legaliseringsfrågan med flera debattartiklar är Alfred Askeljung, CUF Stureplan. Askeljung är politisk sekreterare till Centerpartiets landstingsråd i Stockholm.

Bland legaliseringsmotionärerna finns även kommunpolitiker: Tobias Bernhardsson sitter i kommunstyrelsen i Färgelanda. Maja Westling sitter i miljö- och hälsoskyddsnämnden
i Umeå och Simon Palme i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm.

Och om det blir en diskussion om cannabismissbruket på kommunens skolor så företräds Centerpartiet av drogliberalerna Linnéa Cedergren och Gustaf Svenungsson i Stockholms respektive Lilla Edets utbildningsnämnder.

– Jag har inte fått några kommentarer kopplat till mina politiska uppdrag, säger Linnéa Cedergren.

Hur påverkar detta dig som politiker? Ni diskuterar väl hur man i skolan ska förhålla sig till droger?

– Jag tror inte att det påverkar, för vårt ställningstagande handlar inte om att vi vill ha mer droger eller att jag har större acceptans för att folk använder droger. Det handlar egentligen bara om att minska skadeeffekterna av droger. Det hade varit en annan sak om vi hade principiellt klubbat igenom att alla ska få använda vilka droger de vill. Det hade kanske påverkat min trovärdighet.

– Det är allvarligt. De är inte bara finniga tonåringar som sitter och fikar i skolkafeterian
utan en del av det politiska maskineriet, säger Per Johansson, generalsekreterare i Riksförbundet Narkotikafritt samhälle.

Han anser att CUF:s beslut visst öppnar för ökad acceptans och att CUF har köpt flera argument från den amerikanska liberaliseringsrörelsen. Det står bland annat i motionen att: ”Det är ett vida känt faktum att cannabispreparat är mindre farliga än alkohol och tobak.”

Gustaf Svenungsson (C) är beredd på att det kan bli kritik mot hans uppdrag.

– Jag kan tänka mig att de tankarna finns hos folk att ”han har en sådan liberal syn i frågan och handskas med dagisbarns framtid”. Men jag hoppas väl att det ändå överskuggas av annat arbete man lägger ned, säger Svenungsson som även sitter i kommunstyrelsen
i Lilla Edet.

I höst är det kyrkoval. Charlotte Nordling Schill kandiderar för Centerpartiet i sin församling i Jämtland. Hon lär vara en av få kyrkopolitiker som har legalisera cannabis
som sin profilfråga.

Jan Söderström

 

CUF om kritiken i AiP:
Äckligt! Vidrigt! Idiot!

– Äckligt, vidrigt, skamligt, idiot.
Det är några av kommentarerna från ledande CUF:are till AiP:s artikel
”C-drogliberaler är skolpolitiker”.

AiP berättade om att flera av de drivande bakom motionen om att legalisera cannabis
som Centerns ungdomsförbund, CUF, antog på sin stämma, till vardags är ledamöter i utbildnings- och hälsonämnder.

Artikeln kritiseras av CUF:are på sociala medier. Två av motionärerna som omnämns i artikeln har också hört av sig till redaktionen.

Alfred Askelljung, landstingsrådssekreterare i Stockholms län:
”Artikeln skulle lätt felaktigt kunna tolkas som att ungdomsförbundets linje är något jag driver inom ramen för min tjänst på landstinget.”

Kyrkovalskandidaten Charlotte Nordling Schill meddelar att hon ändrat åsikt sedan motionen skrevs:
”När det var dags för stämma hade jag satt in mig mer i ämnet och insett att jag INTE längre stödjer denna fråga, jag röstade därför emot förslaget om legalisering av cannabis. ”

Nordling Schill känner sig smutskastad och tycker inte hennes inställning till cannabis är relevant:

”Vad har det med mitt engagemang i kyrkan att göra!?”

På AiP:s faceboksida har socialdemokraten och läraren Anna Österström kommenterat
CUF-beslutet.

– Är detta vad de menar med ”flumskolan”? Skämt åsido, att ha politiker som verkar stick i stäv mot samhällets och därmed skolans drogpolitik är horribelt.

Andra kommentarer i sociala medier:

”Så vidrigt patroniserande att man blir arg.”
Adrian Jamshidnejad, ordförande CUF Göteborg.

”Sicken skamlig moralartikel.”
Mikael Holm, förbundssekreterare Ung Pirat.

”Förlåt men fy fan vilket äckligt tonfall… Här var länken till idiottexten.
Hanna Björklund, kandiderade nyligen till förbundsordförande i Centerstudenter