Busch mörkade siffror på ökade utsläpp

– Den fullständiga beräkningen har vi ännu inte gjort, sa Ebba Busch (KD).
Men promemorian, där utsläppseffekten av regeringens bensinskattesänkning redovisas, laddades upp kl 10.56, några minuter före Buschs presskonferens.
Nu KU-anmäler Miljöpartiet energi- och näringsministern.

– Man har helt enkelt försökt ducka frågan om vad det innebär för utsläpp, säger språkröret Märta Stenevi (MP) till TT.

Klockan 11.00 på torsdagen höll Ebba Busch (KD) och Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt presskonferens i Rosenbads pressrum med beskedet att det i budgeten blir sänkt skatt på bensin och diesel.

Busch (KD) fick då frågan: Hur stora utsläpp leder detta till jämfört med om ni inte hade gjort det här?

– Den fullständiga beräkningen har vi ännu inte gjort, utan kommer att återkomma till, svarade Busch.

Men det fanns en beräkning. I en promemoria som publicerades på regeringens hemsida redovisades miljöeffekterna: ”utsläppen av fossil koldioxid från transportsektorn och arbetsmaskiner ökar med ungefär 350 000 ton 2024”.

Där stod även att: ”Förslaget försvårar Sveriges möjligheter att nå det nationella klimatmålet…”

Promemorian uppmärksammades dock först efter pressträffen. 

Enligt KU-anmälan menar Märta Stenevi (MP) att det är ”svårt att dra några andra slutsatser än att statsrådet vid den aktuella pressträffen avsiktligt undanhöll information från allmänheten, troligtvis i syfte att undvika att information om förslagens klimateffekter sprids”.

På eftermiddagen tvingades Ebba Busch (KD) tills slut kommentera utsläppseffekterna i SR. 

– Nu har vi släppt den promemorian som också pekar på vilken effekt det här har på klimatet, sa Busch då.

Buschs stab säger till TV4 att det var en ”upprepad felsägning”.

Men enligt metadata i promemorians pdf-fil, som AiP granskat, så laddades den upp klockan 10.56, det vill säga några minuter före presskonferensen. Busch hänvisade dock inte till eller upplyste om promemorian.

Redan på onsdagen hade regeringen avvisat frågor om utsläppseffekterna av budgeten till följd av drivmedelsskattesänkningar. Detta när klimatminister Romina Pourmokhtari (L) redovisade klimatsatsningarna.

– Jag kan inte beröra delar av budgeten som regeringen ännu inte har presenterat, sa Pourmokhtari (L).

Medieintresset för utsläppseffekten var alltså känd innan Busch kallade sin pressträff.

Det är inte första gången som Ebba Busch (KD) fått kritik för att undvika känsliga debatter.

Busch duckade 2022 riksdagsdebatter om den kritiserade hanteringen av elprisstödet genom att skjuta upp alla sina interpellationssvar i två månader.