Jennie Nilsson: Bostad ska finnas under hela livet

När jag efter valet blev tillfrågad om att bli bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna kändes det väldigt spännande. Som när man lägger ett pussel, bitarna sammanfogas och helheten börjar falla på plats. Jag har tidigare haft såväl kommunala som regionala uppdrag innan jag blev riksdagsledamot. I riksdagen har jag framför allt arbetat med näringspolitik, men också med skattefrågor. Under en tid var jag statsråd, landsbygdsminister. Allt detta har gett mig erfarenheter som jag tror kan komma till användning inom bostadspolitiken. Det handlar om att bygga bostäder i hela landet som människor har råd att efterfråga, men också att se att byggandet är nödvändigt för tillväxten. Om det inte finns bostäder så kan människor inte ta arbeten som erbjuds och utan jobb ingen tillväxt.

Men framför allt tycker jag att det är ett spännande uppdrag för att bostaden är så central under hela livet. Den ingår i en livscykel och är en förutsättning för allt annat. En människa föds i allmänhet på en förlossningsklinik där man tillbringar sina första dagar. Sedan flyttar man till sitt föräldrahem där man tillbringar sin uppväxt. Så småningom flyttar man till en egen bostad och efter det kanske man träffar någon som man väljer att flytta tillsammans med i en gemensam bostad. Om man får barn behöver man flytta till något större. Det är inte alltid som kärleken varar för evigt, om man separerar behöver man en ny bostad. Eller så blir bostaden för stor när barnen flyttar hemifrån, så man väljer att sälja huset och flytta till en mindre lägenhet. På ålderns höst blir det kanske aktuellt med flytt till servicehus eller äldreboende. Bostaden är alltså en förutsättning som måste finnas och utvecklas under hela livet, för oss alla.

Trots att bostaden är så central så råder det bostadsbrist runt om i landet, framför allt i tillväxtområden. Bristen måste byggas bort, det finns inga genvägar. Det förutsätter en nationell bostadspolitik som tar ansvar, är socialt hållbar och har den självklara målsättningen att utjämna klyftor. Mellan de som i dag har en bostad och de som står utan. Mellan de som har kapital och goda inkomster och de som inte har det. Den ska utgå ifrån tanken om allas lika värde och göra det möjligt att gå från hyresrätt till ägda boendeformer och vice versa, i takt med ändrade livsvillkor och nya behov.

Bostaden är en förutsättning som måste finnas och utvecklas under hela livet, för oss alla.

Jennie Nilsson

Vid sidan om att presentera konkreta förslag för att bygga bort bostadsbristen är det en utmaning att integrera bostadspolitiken i olika politikområden. Det som vi kallar för politikutveckling och som är betydligt mera spännande än vad det låter. Ett mycket aktuellt exempel handlar om energieffektivisering.

Det är nödvändigt att förbättra byggnaders energiprestanda genom att främja kostnadseffektiva åtgärder vid genomförandet av energieffektiviserande renoveringar. För att öka takten har vi därför föreslagit att anslaget för energieffektivisering av flerbostadshus utökas. En viktig åtgärd i tider då det gäller att hushålla med energin, både för klimatet och den enskildes plånboks skull. Men vi vill ta det ännu ett steg längre och höja subventionsgraden inom ramen för rotavdraget för tjänster som bidrar till energieffektivisering. Rot är ett viktigt verktyg i ett läge då konjunkturen sjunker och arbetslösheten, inte minst bland byggnadsarbetare, ökar. Det kan till exempel handla om installation av bergvärme, vattenburen värme, installation av solceller, installation av dörr och fönster eller tilläggsisolering. Energieffektiviserande tjänster föreslås få en höjd subventionsgrad till 50 procent, samtidigt som subventionsgraden sänks för övriga rotarbeten. För oss är det självklart att prioritera energieffektivisering framför byte av kök vart och vartannat år. Det är så man kan utveckla politiken och styra resurser mot för oss alla viktiga mål.

Jennie Nilsson (S) är bostadspolitisk talesperson