Bok om Myrdal tonar ner det privata

Alva och Gunnar Myrdal. Foto: Pressens Bild/TT

”Gunnar Myrdal – ett liv med många dilemman” lyfter fram Gunnar Myrdal som betydelsefull ekonom och lika betydande samhällspåverkare, och tonar ner det privata, tycker Anne-Marie Lindgren som läst Claes Bergs biografi.