Blåser upp till strid om budgeten

Åsa Westlund, Foto: Ylva Säfvelin

Regeringens budgetförslag kommer inte fällas men riskerar att utsättas för revideringar från riksdagen.

Torsdagen 28:e oktober påbörjar riksdagens finansutskott behandlingen av utgiftsramarna för statens budget 2022. Det är första steget mot den budgetstrid som väntas i november. Reformförslag så som familjeveckan, satsningar på välfärden och arbetsmarknadspolitik kommer angripas och flera partier väntas göra allt de kan för att sänka dessa reformer. I spetsen står Moderaterna, men även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna förbereder angrepp.

– Moderaterna har verkligen inte gjort någon politikutveckling. Det är samma gamla vanliga. Man ska bara ta bort så mycket bidrag man kan, man ska skära ner så mycket som möjligt på socialförsäkringar och så vidare, säger Åsa Westlund (S) ordförande i riksdagens finansutskott till Aktuellt i Politiken.

Fram till 2018 var det praxis i riksdagen att varje parti röstade på sitt eget budgetförslag och i övrigt lade ner sina röster vilket medförde att regeringens förslag alltid vann.

Efter att praxis brutits är det svårt att förutsäga vilket budgetförslag som kommer få riksdagens stöd. 

Förhandsspekulationerna är att oppositionen kommer fokusera på att förhandla fram egna revideringar av budgeten där reformer stryks för att i stället ersättas med exempelvis skattesänkningar eller utökade satsningar på polisen.

– Efter sommaren var det prat om att hela budgeten skulle falla. Den diskussionen finns inte längre. Nu handlar det snarare om att försöka ändra några delar av regeringens budget, säger Åsa Westlund.

För att kunna ändra i regeringens förslag till budget behöver Moderaterna och Kristdemokraterna genomföra regelrätta förhandlingar med Sverigedemokraterna och komma överens om att stödja gemensamma förslag som sedan behöver aktivt eller passivt stöd från exempelvis Liberalerna. 

De tre högerpartierna tycker ofta väldigt olika. Exempelvis om biståndet där Sverigedemokraterna är drivande för en åtstramning men Kristdemokraterna historiskt varit skeptiska till minskat bistånd. Andra frågor är försämringar i sjukförsäkringen och bidragssystem där Moderaterna och Sverigedemokraterna lär ha olika infallsvinklar.

– Det är alltid lättare att hitta saker som kostar pengar att enas om. Till exempel mer pengar till polisen eller så, men det är lite svårare att hitta finansiering till det här, säger Åsa Westlund.

Torsdagen 18 november justerar finansutskottet sitt betänkande och det blir då publikt. Efter det börjar varje utskott att behandla sin del så att riksdagens kammare kan fatta beslut innan jul.