Beredskap – det har hänt i politiken

Detta har hänt inom den nationella politiken rörande civilförsvaret de senaste åren: