Aylin Fazelian: Högerkonservativa regeringen väljer skolbolagen före eleverna

Det är mycket allvarligt att den nya högerkonservativa regeringen så tydligt sitter i knät på näringslivet.

Att skattepengar avsatta till elevers skolgång faktiskt går till deras utbildning, att motverka skolsegregationen, att säkerställa allmänhetens rätt till insyn i friskolornas verksamhet – är inte viktigare än friskolornas vinstjakt. För våra barn och elever, och i förlängningen hela samhället, får det förödande konsekvenser.

Aktörer som driver skola i syfte att tjäna pengar har starka skäl att sortera elevunderlaget så att elever med goda förutsättningar att klara skolarbetet samlas på deras skolor. Det gör de genom att styra var de förlägger sina skolor, genom att använda kötid som urvalsgrund men också genom att byta undervisningsspråk till engelska, införa klädkoder och rikta marknadsföringen. Därtill kan läggas en rad avslöjanden i medierna om skolor som diskriminerar elever som är i behov av särskilt stöd eller som har en annan språkbakgrund än svenska. 

Med ett högpresterande elevunderlag kan den som vill göra vinst minska sina kostnader genom att skära i personaltätheten, minska andelen behöriga lärare och minska tillgången till läromedel, skolbibliotek och elevhälsa och på så vis få ett överskott. De vinstdrivna huvudmännen har också starka incitament att hålla uppe betygen, trots att kunskaperna inte hänger med eftersom höga betyg är en konkurrensfördel.

Fler partier säger sig vilja begränsa marknadiseringen av skolan, ett besked som i valrörelsen bland annat kom ifrån Liberalerna. Men när det kommer till vinstutdelning landar regeringens Tidöavtal enbart i att vinstutdelning inte ska få förekomma de första åren efter att en skola startats. Förslagen är helt tandlösa och har till och med välkomnats av skolkoncernen Academedia som poängterade att det inte kommer påverka deras expansion. 

Därtill framgår i Tidöavtalet att den nya regeringen inte anser att offentlighetsprincipen ”lämpar sig” för friskolor och att religiösa friskolor inte ska förbjudas. I stället ska bara kontroller av skolor med muslimsk profil öka. 

Marknadifieringen av svensk skola måste få ett stopp. Det är dags att förbjuda vinstjakten, sluta överkompensera friskolor med skattemedel som skapar stora vinstmarginaler och stoppa den fria etableringsrätten för friskolor. Vi måste i stället få på plats ett rättvist skolval, öka likvärdigheten mellan skolor i landet och skapa en sammanhållen skola med ett fokus: elevernas lärande och utveckling.

Aylin Fazelian är riksdagsledamot (S) och ordförande för Göteborgsområdets partidistrikt