Återigen Sveriges rödaste kommun

Precis som valet 2018 blir Munkfors den kommun med störst socialdemokratiskt stöd i fullmäktigevalet.