Asyl handlar inte om lönsamhet

Vi kan ha olika uppfattningar om hur hårda eller generösa reglerna ska vara, men oavsett vilket kommer det alltid att vara några som nekas asyl och därför ska lämna landet.

Slutreplik

Jag moraliserar inte över dem som tycker att socialdemokratins invandringspolitik är för hård. Jag argumenterar emot dem. Vilket är en annan sak.

Sverige har alltså inte fri invandring. Vi har regler för vilka som får stanna, och de som inte svarar mot reglerna får nej. Vi kan ha olika uppfattningar om hur hårda eller generösa reglerna ska vara, men oavsett vilket kommer det alltid att vara några som nekas asyl och därför ska lämna landet.

Alternativet, att låta folk utan uppehållstillstånd stanna kvar i landet, skulle förvärra det parallellsamhälle vi redan fått. Som ofta styrs av kriminella grupperingar, som utnyttjar papperslösa flyktingar för svartarbete under slavliknande villkor och annan brottslig verksamhet.

Håkan Stråge och Ingemar Fryklund verkar vara inne på att de cirka 50 000 personer som redan finns här illegalt ska få sina uppehållstillstånd.

Men så fort man insett hur stora resurser som krävs för att integrera nytillkommande, med vad det innebär av krav på bostäder, skola, yrkesutbildningar och annat, så måste man också inse att vi inte kan ha fri invandring.

Men sedan då? Ska framtida asylsökande också beviljas tillstånd i efterskott, bara de stannar kvar här tillräckligt länge? Det vill säga, ska vi i praktiken ha fri invandring – bara man tar sig hit så får man, på det ena eller andra sättet, stanna?

Mitt svar är nej. Det går helt enkelt inte.

Jag är fullt medveten om att det låter hårt, inhumant och obehagligt, detta att avvisa folk. Men så fort man insett hur stora resurser som krävs för att integrera nytillkommande, med vad det innebär av krav på bostäder, skola, yrkesutbildningar och annat, så måste man också inse att vi inte kan ha fri invandring.

Man kan alltid diskutera enskilda fall. Man kan också ha uppfattningen att Sverige skulle förmå att ta emot 10 000, 50 000 eller 100 000 fler flyktingar än vad vi gör i dag. Oavsett den exakta siffran kommer dock det alltid att vara några som, fullt befogat, får avslag och alltså ska lämna Sverige.

Jag föredrar att se den verkligheten i ögonen och konstatera att vi kommer att behöva avvisa asylsökande, hur obehagligt det än kan kännas.

Frågan om asylinvandringens eventuella lönsamhet är för mig ointressant. Sverige ger inte – och ska inte ge – asyl till flyktingar för att det är samhällsekonomiskt lönsamt, utan för att det handlar om människor som flyr undan krig och förföljelse. Det är på den grundvalen – och ingen annan – som asylansökan ska prövas.

Anne-Marie Lindgren