Arkiv söker arbetarnas pandemihistorier

Hur har LO-medlemmarnas arbetssituation påverkats av pandemin? Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek söker berättelser.

– Det är nu man kan påverka historieskrivningen. Det är så himla viktigt att de här enskilda berättelserna kommer fram, säger Catalina Benavente, arkivarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som samlar in LO-medlemmars historier från coronapandemin.

Är du eller har du varit medlem i ett LO-fack och din arbetssituation har påverkats av coronapandemin? Då är du högvilt för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg. Förra året publicerade man ett webbformulär för att samla in LO-medlemmarnas perspektiv på pandemin, under rubriken ”När viruset kom till jobbet – berättelser om covid-19”.

– Vi förstod ju ganska snart när de första restriktionerna började komma att det här kommer att påverka hela samhället. Vi vet att vi så småningom kommer att få in material från LO-förbunden om vilka beslut de har fattat och hur de har arbetat under den här perioden. Däremot täcker vi inte in hur det har påverkat enskildas arbetsmiljö och arbetssituation, säger Catalina Benavente, arkivarie och ansvarig för insamlingen.

Catalina Benavente.

För ett arkiv är det viktigt att tänka på vad man saknar och inte kommer att få inlämnat lika väl som vad man kan räkna med att få för material. I syfte att få en jämlik historieskrivning beslutade arkivet alltså att själv samla in berättelser från golvet.

– Det är en demokratisk fråga, det handlar om att den andra sidan också ska komma fram.

Insamlingen vänder sig till den som är eller har varit medlem i ett LO-förbund och som är mellan 18 och 67 år gammal. Det är bara att klicka sig in på webbformuläret och börja skriva.

– Vi har lämnat det ganska fritt, vi vill att de ska berätta fritt hur pandemin har påverkat deras arbetssituation. Det kan se otroligt olika ut – vissa har skrivit längre berättelser, vissa har bara skrivit några meningar där de sammanfattar, säger Catalina Benavente.

Men än så länge kan hon inte berätta i detalj om några av berättelserna. Så länge som insamlingen är öppen släpper arkivet inte ut något.

– Men jag kan säga att det har kommit in både berättelser om hur pandemin har enat och om solidaritet mellan kollegor, men också om när det blivit fel och när framför allt arbetsplatsen kanske inte har hanterat det korrekt. Det är skrämmande hur det faktiskt har gått till ibland.

Webbformuläret är krypterat och alla inkomna berättelser avidentifieras; man ska inte behöva vara orolig för att drabbas av repressalier när man är öppenhjärtig om vad som har hänt.

När insamlingen avslutas kommer Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek själva göra en sammanställning, och det avidentifierade materialet blir också tillgängligt på forskarexpeditionen.

– Vi kommer inte släppa det på nätet, man måste komma och besöka oss och titta i vår databas.

Det är deras upplevelser och deras historier. Det här kommer att finnas kvar och ligga till grund för forskning kring perioden.

Anonymiteten lyfts efter 70 år – men även då kan det göras undantag, om framtidens arkivarier bedömer att det är lämpligt.

Catalina Benavente är glad över att så många har delat med sig om hur pandemin har påverkat dem på jobbet, men hoppas förstås att det ska bli ännu fler.

– Det är deras upplevelser och deras historier. Det här kommer att finnas kvar och ligga till grund för forskning kring perioden.

Hon vet att Centrum för Näringslivshistoria också bedriver insamling kring coronapandemin, men den görs på ett annat sätt och vänder sig till andra personer.

Ju fler berättelser vi får in desto bättre. De enskildas historier är väldigt viktiga i det stora sammanhanget.

– De har intervjuat personer eller gjort enkäter, men då har de intervjuat bland annat chefer från näringslivet. Kombinationen av de här två insamlingarna blir ju väldigt intressant – vad har näringslivscheferna berättat och vad har arbetaren berättat om sina upplevelser.

Från början var det sagt att insamlingen skulle hålla på till hösten 2021, sedan till januari 2022, och nu pratar de om sommaren 2022. Allt beror på hur det går med pandemin.

– Ju fler berättelser vi får in desto bättre. De enskildas historier är väldigt viktiga i det stora sammanhanget, säger Catalina Benavente.

Fakta

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek grundades 1902. Det samlar in och bevarar arkiv, dokument och föremål från den svenska arbetarrörelsen.

Insamlingen heter ”När viruset kom till jobbet – berättelser om covid-19”. Klicka här om du är LO-medlem och vill lämna in din berättelse.