”Ännu svårare för långtidsarbetslösa att få jobb”

Stina Sandbladh, enhetschef på Arbetsförmedlingens kontor i Södertälje. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Låg utbildningsnivå och svaga språkkunskaper förklarar den höga långtidsarbetslösheten i Södertälje. Det säger Stina Sandbladh, enhetschef på Arbetsförmedlingens kontor.
– Ska man lyfta fram en av faktorerna så är gymnasieutbildning en vattendelare på arbetsmarknaden.