Ändrad syn på social dumpning

Erik Slottner (KD) civilminister i nuvarande regeringen och Ida Karkiainen (S) civilminister i tidigare regeringen har väldigt olika syn på social dumpning. Foto: pressbilder från regeringskansliet.

Social dumpning sågs av tidigare civilministern Ida Karkiainen (S) som ett stort problem. Hon öppnade för lagändring men den nya civilministern verkar ha en annan syn.