Andersson: Arbetskrav för den som får bistånd

– Det svaga samhället har nått vägs ände, sa Magdalena Andersson i sitt tal till kongressen. Foto: Henrik Persson/AiP

Alla arbetsföra som får ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska lära sig svenska och arbeta ett antal timmar i veckan. Det sa Magdalena Andersson under sitt tal till partikongressen på fredagen.

Magdalena Anderssons första tal som partiordförande andades en tilltro till politiken och socialdemokratin. Efter flera årtionden av individualism i stället för gemensamma lösningar, och vinstintresse före samhällsintresse, är det enligt henne i dag tydligt att människor känner att vi behöver varandra. 

Det är till politiken människor har vänt sig för lösningar på coronapandemins problem, inte till marknaden eller avregleringar.

– Partivänner, det svaga samhället har nått vägs ände.

Hon har sedan tidigare lovat att vända på varenda sten för att bekämpa segregationen, ett av de tre politikområden som hon har lyft fram som prioriterade. En segregation som har lagt grunden för mycket av det våld som vi i dag ser i Sverige.

– Bostadsområden som präglas av trångboddhet och svart bostadsmarknad. Där socialtjänst och skolor är överbelastade av den tyngd som bristande integration lägger på dem. Föräldrar som många gånger försöker, men trots att de bott många år i Sverige aldrig lärt sig tillräcklig svenska och än mindre kommit i arbete.

Därför ska det vara glasklart för alla som kommer till Sverige att här i Sverige jobbar både män och kvinnor och bidrar till välfärden. 

Nu konkretiserade hon ett förslag för att motverka segregationen och som hör samman med den socialdemokratiska åsikten att jobb är grundläggande; alla som kan jobba ska jobba.

– Därför vill jag att alla arbetsföra som får ekonomiskt bistånd också möter en tydlig förväntan. Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ.

Det handlar om att få en chans att bli en del av samhällsgemenskapen och om att barnen ska se sina föräldrar gå till jobbet och göra nytta, och samtidigt få en uppfattning av vad som kommer att förväntas av en själv. 

Hon påpekade att Sverige med sin höga sysselsättningsgrad sticker ut. 

– Det är så den svenska modellen ser ut. Det är så vi finansierar vår välfärd som gör det möjligt för alla att jobba. I många andra länder får vissa helt enkelt lämna arbetsmarknaden och jobba gratis. Och med vissa så menar jag förstås kvinnor. 

Sysselsättning är en viktig jämställdhetsfråga. I många länder är det normen att kvinnor stannar hemma och tar hand om barnen när de är små och föräldrar och svärföräldrar när de börjar bli gamla. 

– Därför ska det vara glasklart för alla som kommer till Sverige att här i Sverige jobbar både män och kvinnor och bidrar till välfärden. 

Sysselsättningsgraden för kvinnor steg från mitten av 1900-talet och nu vill Magdalena Andersson att man inte ger sig förrän alla utrikes födda kvinnor kan göra samma resa. 

– Med ett eget arbete och en egen inkomst kommer friheten att bestämma själv. Hur man vill leva sitt liv och med vem. Jämställdheten ska gälla alla kvinnor och flickor i Sverige! 

Magdalena Anderssons tre prioriteringar:

  • Demokratisk kontroll över välfärden
  • Klimatomställning
  • Segregation och brottsbekämpning

Läs kommunpolitikernas reaktion på aip.nu.