Så tycker kommunerna om de nya kraven

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö. Foto: Maria Persson/AiP

En av nyheterna i Magdalena Anderssons linjetal under fredagen, som aviserar ett nytt och tuffare parti, var att kraven för att få försörjningsstöd ska bli tydligare.