Debatt: Allas rätt till bra läromedel

Utan läromedel som kugghjul hackar skolan. Det är dags för skolans huvudmän att ta ansvar för skolan som system så att lärare kan undervisa på toppen av sin förmåga, skriver Rickard Vinde, vd i Svenska Läromedel.

Flera utredningar har visat att det finns fel i skolans system. Alla elevers kunskapsresultat sjunker och många får inte behörighet till gymnasiet. Skolans kugghjul är läromedel – lärarhandledningar, grund- och övningsläromedel, både tryckta och digitala. Läromedel ger lärare en grund för att planera och genomföra undervisningen. Grundläromedel som följer läroplanen och täcker ett helt läsår ger elever sammanhang och progression. Till varje lektion finns kursplanens centrala innehåll enkelt tillgängligt.

I den nya boken ”Skola på vetenskaplig grund” skriver tre svenska skolforskare att läromedel är en del av lärares infrastruktur och att läromedel av hög kvalitet ger bättre resultat. Forskarna pekar på det värde som lärarhandledningar kan ha som stöd för planering och metodutveckling. Som legitimerad lärare vet jag vilket värde ett grundläromedel har för elever och föräldrar.

Men Svenska Läromedels Läromedelskarta 2016 visar att vissa kommuner skaffar mindre än en femtedel så mycket läromedel som andra till sina elever i grundskolan. Saknas aktuella läromedel får lärare kopiera och leta material på nätet, vilket betyder att arbetsbelastningen ökar. Elever blir mer beroende av föräldrars stöd och likvärdigheten sjunker. Lärare får mindre tid att möta varje elev.

För att skolan ska vara demokratisk och en grund för landets välfärd måste den ge alla elever mer kunskap. Det kräver att lärare kan undervisa bättre och kombinera dialog, läromedel och andra lärresurser till den bästa lärmiljön. Men utan att vara en del av ett välfungerande system kan ingen lärare undervisa på toppen av sin förmåga.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Vissa kommuner skaffar mindre än en femtedel så mycket läro- medel som andra till sina elever i grundskolan.”[/blockquote]

Läroplanen anger att rektor har ett särskilt ansvar för att elever får läromedel av god kvalitet. Läromedelskartan visar att det i många kommuner är tomma ord. Skillnaderna i likvärdighet är dessutom ännu större mellan skolor än mellan kommuner.

Socialdemokraterna i Österåker vill agera mot gamla läromedel och Stockholms stad ska införa en läromedelspolicy. I båda kommunerna inser politiker att de har ett ansvar för skolan som system ända ut till varje elev.

Det är dags för alla huvudmän som tar lärares arbetsbelastning, större likvärdighet och högre kunskapsresultat på allvar att göra detsamma.

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.