Allan Larsson minns utifrån gamla bilder

2015 blev Allan Larsson rådgivare åt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker för att jobba med att stärka unionens sociala dimension. Foto: Privat

Allan Larssons senaste bok ”Minnesbilder – i stället för memoarer” består av korta berättelser från ett yrkesliv i politiken och journalistiken.
– Undertexten är att jag visar på olika former av beslutsfattande. Hur man kan fånga upp en idé och ta den vidare till ett fungerande projekt, säger han.