Äldreomsorg hamnar i kläm när välfärd bantas

Äldreomsorgen kommer ofta i kläm eftersom kommunerna inte har så många lagkrav att leva upp till, säger Jimmy Jansson (S). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

– Det som händer i slutänden är att man avstår från att återbesätta tjänster i äldreomsorgen. Då får de som är kvar springa ännu fortare.
Det säger Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S) efter beskedet att kommuner och regioner i praktiken får lägre generella statsbidrag nästa år.

Eskilstuna, med cirka 108 000 invånare, har en tumregel för vad man får ut av generella statsbidrag.

– Vi brukar säga att Eskilstuna får en procent, och så drar du av 30 procent för det brukar regionerna få. Med tanke på kostnadsökningarna så ligger vi på minus; det kommer inte att märkas hos en enda medarbetare, tvärtom, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna där S styr tillsammans med M.

Det handlar om att lönekostnaderna kommer att öka efter avtalsrörelsen, högre räntor, högre pensionsåtaganden, för att nämna några exempel. Ett annat är att riksnormen för försörjningsstöd nyligen höjdes med 8,6 procent, vilket innebär 24 miljoner kronor per år för Eskilstuna.

– Det blir besparingar om vi inte lyckas lösa det på något mirakulöst sätt, säger Jimmy Jansson.

Höja skatten vill han inte göra – det skulle försämra ekonomin för pensionärer och låginkomsttagare.

Och det finns en anledning till att risken är stor att besparingar går ut över bemanningen i äldreomsorgen: mycket annan verksamhet är lagstyrd.

– Vi har krav på oss hur vi ska leva upp till skollagen, och vi har socialtjänstlagen som kräver att vi ska omhänderta sådana som annars skjuter på varandra. Någonstans hamnar de generella statsbidragen där de måste hamna. Äldreomsorgen är ganska oreglerad, relativt mycket annat i den kommunala sektorn och då är det risk att besparingarna hamnar där.

Vill man att folk ska söka sig till äldreomsorgen kan man ju inte spara på verksamheten som regeringen gör nu.

Senast under förra mandatperioden hade Eskilstuna planerat en satsning på äldreomsorgen.

– Och så kom en statlig justering kring viktade bidrag till skolan, vi tappade 30 miljoner kronor till förskolan över en natt. Då fick vi ta ställning till om vi skulle slakta förskolan nu när vi byggt upp den och fått ner grupperna? Nej, vi fick dra ner satsningen på äldreomsorgen. Att inte satsa på förskolan kostar så mycket mer, om man inte gör den satsningen dubbelbestraffas man.

Staten reglerar mycket verksamhet som kommunerna sköter men kommunerna får stå för det mesta av kostnaden. Jimmy Jansson menar att det skapar dåliga förutsättningar för kommunerna att bedriva välfärd långsiktigt och varnar för att välfärdsstaten urholkas. 

Coronakommissionen som utvärderade hur Sverige skötte pandemin riktade skarp kritik mot äldreomsorgen och drog slutsatsen att det behövs stora insatser för en bättre personalsituation. Men några öronmärkta pengar till äldreomsorgen innehåller inte regeringens budget.

– Det har alla glömt. Det är ett hån mot svenska folket egentligen, säger Jimmy Jansson, och påpekar att i valrörelsen lät det annorlunda från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Vi är inne och gnager på benmärgen i äldreomsorgen – det är en kritik mot tidigare regeringar också. Jag hoppades att Kristdemokraterna kanske skulle förhandla sig till något men det blir besparingar.

Det är också tufft att rekrytera kompetent personal, konstaterar han. Kraven på medarbetarna ökar och vill man rekrytera behöver man kunna erbjuda bra arbetsvillkor.

– Vill man att folk ska söka sig till äldreomsorgen kan man ju inte spara på verksamheten som regeringen gör nu, då måste man satsa på den. 

Det enda hopp som kan leva är att den socialdemokratiska oppositionen lägger en budget som innehåller mer pengar till välfärden och att SD vänder och röstar på den.

– Där har Sverigedemokraterna en chans att visa att man lever upp till sina vallöften – men då ska väl himlen ramla ner först. 

Fakta

6 miljarder kronor ökar de generella statsbidragen till kommuner och regioner i högerregeringens budget. Det är i praktiken en nedskärning eftersom coronastöd försvinner.