AI är inte framtiden – den är redan här

En tidslinje med fakta framtaget av Chatgpt, formgiven av Ylva Säfvelin/Aip.

Under paraplyet “Kraftsamling AI” där bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ingår hölls en konferens för kommuner och aktörer i civilsamhället som ville starta sin AI-resa.