Förintelsens minnesdag

Ingången till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Foto: Ron Porter, Pixabay

27 januari är sedan 2001 nationell minnesdag i Sverige för att hedra minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau. 27 januari är också det datum då människor över hela världen samlas för att manifestera och minnas. Dagen har varit nationell minnesdag sedan 2001.

Under torsdagen presenterade regeringen en ny satsning och samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Några punkter:

  • 6 miljoner kronor för fortsatt finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.
  • Memorandum of Understanding med Yad Vashem i Israel om fortsatt samarbete för lärares undervisning om Förintelsen.
  • 3 miljoner kronor fram till 2024 för spridning av Dimensions in Testimony för skolor och museer.
  • 45 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor från 2024 till Sveriges museum om Förintelsen.
  • Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet.

I samband med presentationen av åtgärderna framhöll regeringen också de punkter som kopplas till Tidöavtalet, regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna:

  • Inom ramen för den fullständiga och genomgripande översynen av strafflagstiftningen som regeringen aviserat i Tidöavtalet, kommer det ingå i utredningen ett uppdrag att lämna förslag på hur hatbrott, bland annat som begås med antisemitiska motiv, ska kunna straffas hårdare.
  • Lagstiftningen måste skärpas mot brott med bland annat antisemitiska motiv.
  • Hatbrott med antisemitiska motiv ska i högre grad kunna leda till utvisning.

På Forum för levande historias webbplats finns bland annat en mängd faktatexter om Förintelsen

Något av det AiP tidigare skrivit:
”Alla vi som lever i tiden efter Auschwitz tvingas förhålla oss till insikten om vad mänskligheten är kapabel till”
Malmös 9:or lär sig om antisemitism