Joanna Abrahamsson: Lex lilla hjärtat spelar roll

Den nya lagen Lex lilla hjärtat är något av det viktigaste som skedde 2022. Nu har utsatta barn ett starkare skydd och barnens rättigheter går före föräldrarnas vilja.

Det finns en stark scen i SVT-dokumentären Mammahjärtat. Melinda Jacobs har besök av en biologisk mamma till ett barn som är placerat i hennes familjehem. Båda två fattar att det här barnet aldrig kan flytta hem igen och de gör det bästa av situationen. Så fungerar det inte alltid.

Hur ett samhälle tar hand om sina mest utsatta sätter fingret på vad som fungerar och inte. Tusentals fosterbarn vanvårdades fram till 80-talet och fick till slut en officiell ursäkt av dåvarande talman Per Westerberg och barnminister Maria Larsson (KD) utlovade ekonomisk ersättning. Tyvärr var många av dem redan så förstörda av sin barndom att de var fast i missbruk och utanförskap. Samhällets fatala misslyckande sabbade ofta hela deras allt för korta liv.

Trots en mängd lagskärpningar, barnkonventionen som svensk lag och en tydligare syn på barns rättigheter så far en del omhändertagna barn fortfarande illa. Medias rapporter om situationen på SIS-hem och HVB är fasansfull läsning. Tonårstjejer blir våldtagna i samhällets vård och en liten pojke drunknar trots mycket personal på plats.

Det mest omskrivna fallet på senare år handlar om den lilla flickan Esmeralda, även kallad Lilla hjärtat. Hennes biologiska föräldrar missbrukade droger och i perioder placerades hon därför hemma hos Melinda Jacobs. Där fick hon den trygga familj hon hade rätt till. Efter krav från föräldrarna hamnade hon återigen i sin ursprungsfamilj som vanvårdade henne så illa att hon till slut dog tre år gammal. Dödsorsaken var en huvudskada och att hon hade fyra narkotiska preparat i kroppen. Mamman fälldes sedan för dråp till åtta års fängelse. Pappan hann avlida i häktet innan dom.

Nu har utsatta barn ett starkare skydd och barnens rättigheter går före föräldrarnas vilja

Pappan vägrade drogtester inför umgänge med flickan och föräldrarna öppnade inte heller dörren när socialtjänsten ville göra besök för att se hur allt stod till. Det här bidrog till att Lilla hjärtats omsorg brast och till slut ledde till hennes tragiska död. Den nya lagen Lex lilla hjärtat är därför något av det viktigaste som skedde 2022. Nu har utsatta barn ett starkare skydd och barnens rättigheter går före föräldrarnas vilja. Det handlar om fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Melinda Jacobs kamp för Esmeralda i samhällsdebatten har gjort stor skillnad. Samtidigt finns det saker kvar att titta på. En del av barnen som placeras i familjehem stannar hela sin uppväxt. De lever sida vid sida med familjens biologiska barn men adopteras aldrig. Även om de flesta familjehem är en trygg och stabil miljö så fråntas de arvsrätten och känslan av på riktigt höra till. En gång fosterbarn alltid fosterbarn.

Joanna Abrahamsson är socialdemokrat i Stockholm och tidigare politiskt anställd i regeringskansliet och EU-parlamentet.