23 kommuner skriver under klimatkontrakt

Kommunalråd och myndighetschefer skrev under sitt klimatkontrakt i början av december. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Hållbarhetsfrågorna är viktiga för företagsetableringar. Vårt arbete har många gånger haft stor betydelse för att företag faktiskt landar hos oss.
Det säger Jimmy Jansson från Eskilstuna, ett av de kommunalråd som i början av december skrev på ett klimatkontrakt om att vara en klimatneutral kommun till år 2030.