Kommission i Palmes anda

Anna Sundström. Foto: Ylva Säfvelin/AiP. Under kalla kriget ledde Olof Palme en kommission som tog upp hot mot världens medborgare. Nu ser hoten annorlunda ut och Olof Palmes internationella center lanserar därför en ny global kommission. – Allt började med att vi ville uppmärksamma den förändring som skett i världen genom att släppa en ny…

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera