Youtube-kanal för samtal över partigränser

Dick Erixon, chefredaktör för SDs tidning Samtiden, är en av gästerna i ”Hedersord”, här i samtal med Maria Hind Alias och Daniel Färm, politisk redaktör AiP.

– Jag hoppas att vi ska vara lite av en förebild vad gäller tonen i debatten som i dag är under all kritik i Sverige.

Det säger Maria Hind Alias, programledare för ”Hedersord”, en ny Youtube-kanal som vill visa på skiljelinjer i respektfulla samtal.

Strax före påsk hade kanalen ”Hedersord” premiär på Youtube, med ett drygt halvtimmeslångt samtal med America Vera Zavala, dramatiker och aktiv i Vänsterpartiet, om hedersförtryck.

Bakom kanalen står AiP Media och Tankesmedjan Tiden.

– Det är ett Youtube-program för att diskutera aktuella politiska frågor, med fokus på frågor som integration, migration, hedersförtryck och religiösa friskolor, säger Daniel Färm, vd på AiP Media.

Programledare är Maria Hind Alias från Eskilstuna som länge varit aktiv i debatten kring dessa många gånger kontroversiella frågor.

– Vi tror att Socialdemokraterna har förlorat många väljare de senaste åren på grund av att vi har varit ängsliga och inte lyft vissa sakpolitiska frågor av rädsla för att bli kallade rasister, islamofober eller nazister. Vi vill ta bort ängsligheten, det har varit ett hinder i arbetet mot hedersförtryck och för integration med tydliga ramar, säger hon.

Maria Hind Alias.

Till vardags jobbar Maria Hind Alias med att hjälpa arbetslösa att få jobb eller börja studera. Hon är också initiativtagare till, och ordförande för, S-föreningen för jämställdhet och mot hedersförtryck och våldsbejakande extremism. 

– Maria har visat på stort engagemang i de här frågorna. Hon ska inte vara en neutral programledare utan delta i diskussionen utifrån en socialdemokratisk horisont och ge uttryck för sina uppfattningar, säger Daniel Färm.

Syftet är att visa på politiska skiljelinjer och ge deltagarna tillräckligt med tid på sig att komma med tydliga svar. Oavsett hur långt ifrån man står varandra ska alla som gästar programmet uppleva att det handlar om ett respektfullt samtal, betonar Maria Hind Alias.

– Det ska inte upplevas som att jag kör över eller inte respekterar dem. Det saknar jag i dagens debattklimat. Vi vill föregå med gott exempel.

Vi behöver sänka tonläget och börja prata om de problem Sverige har med en ton som är respektfull, oavsett var vi står politiskt.

I dag menar hon att alla är världsmästare på att misstolka varandra – också hennes egna partikamrater.

– Jag skulle vilja att man kommer tillbaka till varför svensk politik och demokrati är så vacker – varför invandrare faktiskt har valt Sverige som land att bosätta sig i. Vi vill visa väljarna att det finns ett annat sätt att diskutera sakfrågor. Vi behöver sänka tonläget och börja prata om de problem Sverige har med en ton som är respektfull, oavsett var vi står politiskt.

Maria Hind Alias tackade ja till att leda programmen just för att det är en möjlighet att djupdyka i frågor på ett sätt som inte är möjligt på Facebook eller Twitter.

Hittills har tre avsnitt spelats in med samtal på runt 30 minuter. Det bygger på erfarenheten att många inte orkar eller har tid att lyssna på en podd på en timme, men samtidigt ska det vara tillräckligt långt för att gästerna får tid att utveckla sina svar. Tittarnas reaktioner får avgöra om man ska tänka om framöver, enligt Maria Hind Alias.

Ytterligare personer är tillfrågade om att delta, däribland ledande socialdemokrater. Hennes partivänner kommer inte att mötas av idel ryggdunkande, utlovar hon.

– Vi kommer ställa jobbiga och skarpa frågor som man kanske inte har svar på.

Hon hoppas att Youtube-kanalen blir en levande sida; om tittarna föreslår personer de skulle vilja se som gäster kommer hon vara lyhörd för det.

Att leda sakliga studiosamtal med personer som kan ligga mycket långt ifrån ens egna åsikter kräver förstås att man är trygg i sina egna åsikter.

– Jag är tydlig med att jag samtalar med alla. Jag lär mig av att höra andra erfarenheter. Om någon har goda argument är jag beredd att ändra mig.

Kommer på Hedersord:

Tre program har spelats in hittills och kommer succesivt publiceras. Det är samtal med:

America Vera Zavala, dramatiker och aktiv i Vänsterpartiet.

Dick Erixon, chefredaktör för SDs tidning Samtiden.

Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab.

Titta på samtalsserien på Youtube.