Wanngård: Integration vår största utmaning

– Bostadsbyggandet är grunden för integrationen, för att barn och unga har en trygg uppväxtmiljö, för att man ska vilja vara eller bli stockholmare, säger Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Då skadar det inte att rekordsiffrorna duggar tätt just när det gäller byggandet i kommunen.

Det övergripande temat för Stockholms stora utmaning stavas integration. Följdriktigt är ”Ett Stockholm för alla” titeln på den rödgrönrosa majoritetens budget för 2017. De sociala klyftorna och segregationen har växt till sig under många år och det kommer inte att vara lätt att bryta utvecklingen.

Nyhetsrapporteringen om våldsdåd i stadsdelarna runt Järvafältet är ett uttryck för detta. Bara denna vinter har det skett såväl flera mord som attacker mot butiker.

– Det är inget nytt arbete från min sida, säger Karin Wanngård.

Hon berättar att hon redan för över ett år sedan hade möten med bland andra polisen, Säpo och civilsamhället, och att det har varit en process att bland annat ändra den interna organisationen för att prioritera trygghetsfrågorna.

Ibland kan man få bilden av att de boende ser med misstro på politiken och på polisen, men hennes möten med människor gör att hon är övertygad om att en majoritet av de boende inte är inne på det spåret.

– Det här är någonting vi gör tillsammans. Jag som politiker ska naturligtvis ta mitt ansvar när det handlar om att skjuta till resurser, det handlar om att säkerställa kompetens när vi anställer folk men också om lokalisering av praktiska saker, som att stadsdelskontoret ska utökas i Rinkeby.

Polis och rättsväsende har en viktig roll i det brottsbekämpande arbetet, men för en kommun handlar det ändå mest om att skapa miljöer som förebygger brott.

– Vi måste säkerställa bostäder och där är vi på frammarsch. Vi måste säkerställa att våra barn och unga har en trygg uppväxtmiljö och där är bostaden fundamental, säger Karin Wanngård.

Hon har sagt det förr och säger det gärna igen; det har inte byggts så mycket i Stockholm sedan miljonprogrammets dagar. 2016 gjordes 10 600 markanvisningar, 12 050 start-PM antogs och 6 220 bostäder började byggas. De egna målen överträffades i alla tre fallen.

Skolan är en annan viktig pusselbit för trygghet; där måste man prata om människovärde och mänskliga rättigheter. Och så behöver man bygga ikapp behovet av skolor, vilket är en utmaning i sig.

– Vi har många nya elever och många som vill gå i Stockholms skolor. Vi måste bygga ut skolor och bygga nya och vi måste rekrytera nya lärare. Även om regeringen sköt till utbildningsplatser på Lärarhögskolan i Stockholm så måste vi ha ännu fler platser, säger Karin Wanngård.

Tillgång till samlingslokaler och möjlighet att utöva fritidsintressen är också viktiga aspekter av trygghetsarbetet. Vad gäller mer specifika sociala insatser lyfter hon fram ”Framtid Stockholm”, ett koncept där man jobbar med insatser för hela familjen när unga hamnar i drogberoende eller kriminalitet.

– Det är ett väldigt spännande program där man verkligen kan följa upp att det har betydelse, men det vi har sett är att vi inte har lyckats nå alla som vi behöver nå i Järva-
området. Därför öppnar vi en fysisk lokal i Järva.

Bostäder är förstås också nyckeln till att klara mottagandet av nyanlända. I dagsläget har Stockholm hittat bostad till närmare 2 000 av de 2 810 som kommunen fått sig tilldelade 2016, bland annat tack vare att använda tidigare servicehus.

– Men vi börjar komma på en nivå där man kan resonera kring vad som är drägligt boende.
Stockholm vädjade i höstas om att privatpersoner skulle hyra ut rum eller lägenheter till nyanlända, och ett 80-tal personer är nu på väg att flytta in hos privatuthyrare.

– Det är kanske inte den största andelen, men det kan också vara ett av de bättre sätten att integreras om man bor hemma hos någon, säger Karin Wanngård.

Hon räknar inte med att man kan få loss stora mängder bostäder på det här viset – många stockholmare bor trots allt trångt – men hoppas ändå att det ska sprida sig. Men den viktigaste lösningen är att få bygga modulhus som snabbt kan komma på plats.

– Nu har vi okej för modulhus på tre platser. Det kommer ta ungefär tre månader innan de är färdigställda. Sedan har vi nya ansökningar om bygglov för modulhus på väg in.

Miljö är en av Karin Wanngårds hjärtefrågor; både som en fråga för internationella konferenser och erfarenhetsutbyte och en vardagsfråga för alla stockholmare.

– Det är något jag märker i den internationella borgmästarrollen att man kan göra väldigt mycket på miljöområdet, att vi delger varandra kunskaper och diskuterar hur vi får ner de farliga utsläppen.

När hon får frågor om vad man kan göra som enskild person brukar hon börja med vikten av att sopsortera all plast. Sopsorteringen kommer också att bli enklare framöver, när kommunerna tar över det ansvar som i dag ligger på producenterna, lovar hon.

– Att man ska lägga pappkartonger i en behållare och tidningar i en annan är inget som återvinningsstationerna behöver. När kommunen tar över kommer vi få fler sopsorteringsanläggningar och vi investerar 800 miljoner kronor i en anläggning i Högdalen. Där vill vi komma igång med att du får olika färg på plastpåsarna för att sortera och att du kan slänga alla påsar i din soptunna och de sorteras på anläggningen.

[blockquote author=”Karin Wanngård” pull=”left”]”Vi har utmaningar kvar, men det är väldigt mycket som går åt rätt håll. Vi är oerhört stolta över att vi har lyckats åstadkomma så mycket på två år”.[/blockquote]

Bostäder och lägre arbetslöshet är de stora framgångsfrågorna under mandatperioden, när Karin Wanngård får välja. Vid sidan om det är hon extra glad över Eurovision Song Contest som hölls i Stockholm 2016. Absolut en plus-affär.

– Det handlar framför allt om det privata näringslivet, restaurangbesök och hotell-
övernattningar. Och att man syns i tv-rutan för 200 miljoner människor – det går inte att mäta den marknadsföringen i pengar.

– Vi har utmaningar kvar, men det är väldigt mycket som går åt rätt håll. Vi är oerhört stolta över att vi har lyckats åstadkomma så mycket på två år, sammanfattar Karin Wanngård, som hoppas att hon i valrörelsen 2018 ska få stockholmarna att inse att det gör skillnad vem som styr.

STOCKHOLM I SIFFROR

239,4 är det genomsnittliga merit­­vär­det för årskurs 9 i Stockholms kommunala skolor läsåret 2015/16 (inklusive elever med okänd bakgrund).
Riksgenomsnittet i samma grupp är 218,8.

6 220 bostäder hade börjat byggas i oktober 2016. 10 600 bostäder fick markanvisning 2016.

6,0 procent var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Stockholm december 2016, att jämföra med 7,8 procent för landet som helhet.

VIKTIGASTE UTMANINGARNA
•    Integrationen/att bryta segregationen.
•    Skolan, bygga nya skolor och rekrytera lärare.
•    ”Allt omkring”, förhoppningsvis ska Sverigeförhandlingen om bostadsbyggande och finansiering av ny infrastruktur, bland annat utbyggd tunnelbana, bli klar i år.

MEST STOLT ÖVER HITTILLS
•    Bostadsbyggandet.
•    Att närmare 1 500 personer har gått från bidrag till jobb på två år.
•    Ungdomsarbetslösheten minskar.