”Visst utrymme för ordförandelandet”

Mats Engström, Sieps, gjorde förra året en studie om möjligheten för ordförandeländer att påverka dagordningen.

Att vara ordförandeland i EU handlar om att på ett objektivt sätt leda ministerrådets möten och föra den samlade dagordningen framåt. Men är man väl förberedd finns också ett visst utrymme att sätta nya frågor på dagordningen, enligt Mats Engström, Sieps.