Vill svenska politiker ha svenskfångad fisk?

fisk, fiske

Svenskt yrkesfiske är viktigt för att förse befolkningen med mat men medelåldern bland svenska fiskare är hög. Något behöver göras för att unga ska lockas till yrket, skriver Alexander Vidlund som själv fiskar i Mälaren.