SD vill stänga gränsen – tackar invandrare

I mars kampanjade Sverigedemokraterna om stängda gränser. I dag tackar partiet de yrkesgrupper som gjort hjälteinsatser under coronakrisen. Yrkesgrupper som har störst andel personal med utländsk bakgrund.

Sverigedemokraterna i Jönköpings län går i en annons ut och tackar yrkesgrupper som gjort stora uppoffringar i coronakrisen.

Tack! Undersköterskor, sjuksköterskor, lokalvårdare, kockar, apotekare, vårdare och läkare m.fl.

Tack för era insatser och uppoffringar ni gjort och fortsätter att göra i denna kris. Tack för att ni fortsätter att gå till jobbet och räddar liv.

Det uttalar SD i en annons i Jönköpings-Posten.

Coronakrisen har riktat sökarljuset på hur lågt utsatta yrkesgruppers arbete värderas. Grupper som nu inte bara vill ha tack utan även bättre arbetsvillkor, status och lön.

Det handlar i flera fall om yrkesgrupper med stor andel kvinnor. Men det är även yrken med hög andel utländsk bakgrund bland personalen.

Både bland dem som tvingas jobba med risk för sin egen hälsa och bland de yrken där krisen slår hårdast.

Sverigedemokraterna är inte kända för att hylla invandrare. Men om man jämför de yrkesgrupper som SD lyfter i sin annons med Svenskt Näringslivs siffror över yrken med flest antal utrikesfödda så är de i princip identiska.

Där finns just undersköterskor, lokalvårdare, kockar, vårdare och läkare. Apotekare är vid sidan om läkare det akademikeryrke som har högst andel utrikesfödda.

Så SD hyllar därmed i sin annons det arbete som svenska löntagare med utländsk bakgrund uträttar.

Det kommer alltså från partiet som nyligen hade en stor kampanj om att Sverige bör stänga gränserna där kommunpolitiker spred budskapet ”Håll gränsen – Sverige är fullt”.

Björn Forsell, SD-gruppledare i Tranås, som ansvarar för annonsen i Jönköpings-Posten, var en av dem. Forsell deklarerade så sent som 8 mars att Tranås var fullt. Nu tackar han dem som kommit hit och drar ett tungt lass i krisen.

AiP har varit i kontakt med Björn Forsell (SD). Men frågan hur tack-annonsen går ihop med kampanjen ”Håll gränsen – Sverige är fullt!” ville han inte svara på.

– Tyvärr så känner jag inte att svara mer leder till något, förklarar Forsell.

Tranås kommuns mål är att växa med 1 000 invånare fram till år 2025.

– Vi vill inte ha stängda gränser runt Tranås, vi vill ha inflyttning, ett mål även Sverigedemokraterna ställt sig bakom, sa kommunalrådet Anders Wilander (M) till SVT i mars.

Då svarade Forsell (SD) att Håll gränsen-kampanjen skulle ”läsas mellan raderna” och att ”de som skaffar jobb, bostad och betalar skatt kan vi inte neka” är välkomna.

När det gäller vården och omsorgen så är det yrken där kommuner och regioner har enorma rekryteringsproblem i dag. 508 000 behöver anställas till 2026 inom välfärden och störst är behoven inom just äldreomsorgen.

Enligt SCB:s senaste statistik är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende redan det vanligaste yrket (2018).

I genomsnitt var fjärde äldreomsorgsarbetare i landet och varannan i Stockholms län var utlandsfödda enligt Kommunals medlemsundersökning 2013. Sedan dess har allt fler personer med utländsk bakgrund anställts, vittnar vårdbolagen om.

– Vi brukar ha få sökande med helsvensk bakgrund, sa Susanne Eriksson, verksamhetschef vid vårdföretaget Attendo till UNT 2018.

Samtidigt har utlandsfödda som arbetar inom äldreomsorgen oftare otrygga anställningar. Av dem som har omsorgsutbildning är otrygga anställningar dubbelt så vanligt bland utlandsfödda jämfört med födda i Sverige, enligt Kommunals rapport.

Fakta

Yrket med högst andel utrikes födda, 79 procent, var pizzabagare.

Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var övrig hemservicepersonal med 67 procent.

Av alla anställda i åldern 16–64 år var 18 procent utrikes födda.

Källa: SCB 2020, siffror för 2018