Vill se radikalt skifte i transportsektorn

Den här artikeln publicerades först i tidningen Dagens Europa. Dagens Europa produceras av AiP Media på uppdrag av Soc&Dem, Svenska delegationen.

– Det är en fantastisk möjlighet att vara med och påverka lagstiftning som direkt får effekt för miljontals arbetstagare i Sverige.

Det säger Johan Danielsson som vill ägna mandatperioden främst åt arbetsmarknads- och transportfrågor samt arbetsmiljö.

2007 dömde EU-domstolen att det lettiska företaget Laval un Partneri hade rätt när de inte tecknade svenskt kollektivavtal för ett byggprojekt i Vaxholm. Då var Johan Danielsson rätt ny på ett jobb som politiskt sakkunnig för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.

– Det var ett uppvaknande för mig om hur stor påverkan EU-systemet har på arbetsmarknadens utformning och de fackliga organisationernas möjligheter.

Det är kärnfrågan i vad han har arbetat med som ansvarig för EU-frågorna på LO de senaste tio åren och vad han vill jobba med som Europaparlamentariker.

– Att säkerställa att företagens rätt att röra sig över gränserna inte undergräver vår möjlighet att nationellt reglera vår arbetsmarknad genom kollektivavtal och de svenska fackens möjligheter att kräva likabehandling av alla arbetstagare oavsett nationalitet, sammanfattar han.

Det är en konflikt som är ständigt närvarande och aldrig kommer att vinnas definitivt.

– Den behöver vi vinna återkommande i relation till EU-systemet.

Det kan kännas segt, men det går. Efter tio års strid lyckades Sverige till exempel få till stånd en ändring i det så kallade utstationeringsdirektivet.

– Nu har vi möjlighet att vidta stridsåtgärder för att tvinga fram svenska kollektivavtal som i alla fall ska vara i närheten av motsvarande svenska kollektivavtal.

Svenska S har också i flera år arbetat med ett nytt regelverk för vägtransportmarknaden. Målet är att säkerställa att utländska åkerier inte kan befinna sig permanent i Sverige och köra till utländska löner och utländska arbetsvillkor.

Johan Danielsson är småbarnsförälder och att pendla till jobbet i Bryssel och Strasbourg är en utmaning; det skulle inte gå utan mor- och farföräldrar, konstaterar han. Barnens morföräldrar är pensionerade och hans föräldrar går i pension och flyttar till Stockholm i februari.

– Vi har alla praktiska arrangemang på plats för att min sambo ska kunna arbeta heltid. Det man måste lära sig leva med är frånvaron. Det har varit en omställning för barnen som de inte är helt bekväma med, det ska man inte sticka under stol med. Samtidigt är det här ett av de mer privilegierade sätten att veckopendla – är du från Dalarna och arbetar i byggsvängen är du också borta måndag till torsdag på byggprojekt i Stockholmsregionen. Då är det klart att det här är ett mycket friare sätt att veckopendla.

I parlamentet sitter han i transportutskottet, där han är gruppledare för alla socialdemokrater, samt arbetsmarknadsutskottet.

– Det var de utskott jag ville sitta i och det är för att kunna leverera det som vi som parti lovade i valrörelsen: ordning och reda på arbetsmarknaden och på de svenska vägarna, att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige men också att vi har arbetsmiljöregler som gör att vi varken dör eller blir sjuka av arbetet.

När kommissionen var på väg att tillsättas satte de svenska socialdemokraterna tryck på den blivande arbetsmarknadskommissionären för att få löften om bland annat en förnyad abetsmiljöstrategi och initiativ vad gäller belastningsskador och psykosocial arbetsmiljö.

”Jag är ganska säker på att vi kan få till en nollvision på dödsolyckor den här mandatperioden…”

– Jag är ganska säker på att vi kan få till en nollvision på dödsolyckor den här mandatperioden och det var bara vi i svensk arbetarrörelse som drev det i valrörelsen. Vi kommer också att få skärpningar av gränsvärdet för flera cancerogena ämnen vilket var en prioriterad fråga i valrörelsen. Om det är fyra tusen människor som dör på arbetet så är det hundra tusen som dör i cancer på grund av sitt arbete så det är enormt viktigt att jobba med båda de frågorna.

Arbetet i transportutskottet kommer förstås också att präglas av klimatdiskussionen och hur transportsektorn tar ansvar för omställningen.

– Om det inte sker något radikalt i transportsektorn kommer EU inte att nå målet att vara klimatneutralt till 2050. Det är den enda sektor som inte har minskat sina utsläpp. Godstransporterna ska öka med 80 procent och persontransporterna med 50 procent till 2050 och samtidigt ska vi bli klimatneutrala. Det krävs ett radikalt skifte på något sätt.

Om Johan Danielsson

Född: 1982.
Familj: Sambo och två barn, tre och sex år.
Bor: Älvsjö.
Bakgrund: Borlängebo. Examen i statskunskap och har jobbat i Europaparlamentet och på LO som ansvarig för EU-frågor.
Utskott: Transportutskottet och arbetsmarknadsutskottet.