Vilket samhälle vill vi ha?

Allt snabbare globala pengaflöden sägs ge oss trygghet, men erbjuder inget skydd när ekosystemen kollapsar. Bild: Gerd Altmann.

Människans liv på jorden kan inte bara bestå av produktivitet, konsumtion och tillväxt. Nu under ett valår hoppas vi att det finns politiker som vågar tala om de saker som verkligen spelar roll i världen och i tillvaron.

De flesta människor i Sverige lever ett gott liv. Vi sympatiserar inte med den svartmålning av Sverige som vissa politiker ägnar sig åt. Visst finns det revor i välfärdens väv. Visst kommer människor ibland i kläm. Visst kan Sverige bättre. Men svartmålningen är inte trovärdig.

Vi lever i en tid av kriser. Klimatförändringar, sårbarhet och ökande klyftor hotar våra samhällen. Allt snabbare globala pengaflöden sägs ge oss trygghet, men erbjuder inget skydd när ekosystemen kollapsar.

Det finns inte så mycket tid till långa tankar. Än mindre finns tid för visioner som bryter mot det invanda.

Vårt ekonomiska system har nog nåtts vägs ände. Vi måste bryta med invanda tankemönster. Det kan knappast vara rimligt att tro på en ständigt ökande tillväxt. Klarar människan av det? Klarar jorden och skapelsen av det? ke och tid att summera var vi står. Tempot har hissats upp i takt med tillväxten. Det finns inte så mycket tid till långa tankar. Än mindre finns tid för visioner som bryter mot det invanda.

Det har länge predikats att vår plikt är att arbeta och konsumera, det vill säga hålla i gång hjulen. Är det sant? Är detta vad det mänskliga livet går ut på?

Alla vi som lever nu har våra rötter. Vi har vuxit fram ur det samhälle som format oss. Men hur ser våra visioner ut? Rötter och visioner – det är väl det som håller samman våra liv. Vilket samhälle vill vi leva i? Vad ska vi ha samhället till? Därmed handlar det också om vad vi ska ha våra liv till.

Då blir ord som jämlikhet, solidaritet, tillit, omsorg, hopp och kärlek ord som bär i tillvaron. Inte bara inom Sveriges gränser, utan även långt bortom vårt eget land. Detta skulle vi vilja att politikerna talade om från talarstolarna i valrörelsen.

Leif Nilsson och Greger Svensson, medlemmar i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Jönköping.