Vilket parti ska jag välja?

Om kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap höjdes bland de folkvalda så skulle de kanske förstå orimligheten i tillväxt år efter år. Bild: Mohamed Hassan.

Det är inte lång tid kvar till höstens allmänna val. För min del är punkterna nedan, utan inbördes rangordning, avgörande för vilket parti jag ska rösta på.

• Den katastrofala klimatförändringen kräver omedelbara förändringar av de konsumtionsmönster och livsstil som råder. Jag önskar se en plan för att ersätta tillväxt med nerväxt, som inser att mer energi och högre konsumtion av alla slag innebär en förvärring av den pågående klimatkatastrofen. Jag efterfrågar också en plan för hur den oerhörda kemikalieanvändningen ska minska inom alla områden.

• Från de olika partierna hörs att de vet hur skolan ska bli bättre, kriminaliteten minska, köerna till sjukvården kortas, et cetera. Tyvärr bygger dessa utfästelser enbart på tro och tyckande. Jag vill se att varje löfte följs av något slags evidens. Till exempel kan kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap bland de folkvalda höjas. Detta skulle bidra till de folkvaldas förståelse för orimligheten i tillväxt år efter år.

• Löften får inte ges om något som man inte har kontroll över. Ingen kan till exempel ge löften om fler poliser, läkare eller lärare, eftersom det är antalet sökande som styr tillgången.

• Debatten måste föras utan pajkastning och den måste vara fri från publikfriande löften som skymmer vad respektive parti egentligen står för.

Vilket parti är berett att inom några år börja införa konkreta åtgärder för lika ingångslöner?

• Helt inom lagens ramar förekommer ofattbart stor vanvård och omfattande djurplågeri. Djur är kännande och tänkande varelser som måste få åtnjuta rätten till sina liv och kunna ge utlopp för sina naturliga beteenden. Vilket parti visar inför valet i höst en plan för att ge djuren dessa etiska rättigheter, vilket innebär att alla animaliska livsmedel försvinner?

• Alla borde ha samma ingångslön oavsett längden av teoretisk utbildning. Kort utbildning medför generellt större risker för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall än de arbeten som kräver längre utbildning. Dessa skillnader är fog nog för lika ingångslön för alla. Vilket parti är berett att inom några år börja införa konkreta åtgärder för lika ingångslöner?

• För att byta fossil energi till el förekommer på många håll förskräckliga arbetsförhållanden, till exempel för dem som bryter kobolt. Jag vill se konkreta åtgärder för att ge dessa människor villkor och löner jämförbara med svenska förhållanden.

• Tidsplaner, finansiering och evidens behövs för att vallöften ska vara trovärdiga. Jag önskar se ett parti som törs tala om skattehöjningar och slut på årlig tillväxt.

Annika Rullgård

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.