Vilka topposter ska SD få?

Alliansens förslag hade inneburit att Sverigedemokraterna skulle fått minst sex ordförande- och vice ordförandeposter i riksdagens utskott.

Alliansens förslag att ge presidieposter i riksdagens utskott till SD spelas nu ned av Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) som ren formalia. Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson hävdar att ett utskottsordförandeskap inte innebär någon makt. Detta trots att ordföranden leder utskottsarbetet med utslagsröst.

Framför allt skulle det medföra ett historiskt normaliserande och legitimerande av SD som parti.

– Eftersom det inte finns någon regel som säger att man måste låta SD vara med blir det en form av aktivt ställningstagande att man ska behandla dem som alla andra, säger Sofie Blombäck, statsvetare vid Mittuniversitetet, till DN.

Men att Alliansen inte ens själva tycker att SD­-ordförandeposter är okontroversiellt visas med Liberalernas partisekreterare Maria Arnholms formulering i sitt interna brev:

”Sverigede­mokraterna skulle tilldelas vissa utvalda presidieposter.”

Om det inte innebär makt varför skulle bara vissa utskott komma ifråga?

Vänsterpartiet hölls länge utanför utrikesutskottet.

”Ingrid Burman (V) var utskottsordförande för social­utskottet 1998–2006. Det var V:s första utskottsordförande i riksdagen. Då hade V suttit i riksdagen sedan 1918 (80 år)”, påminner Peter Gerlach, vid S partistyrelse, på Twitter.

Vad skulle en proportionerlig för­delning av presidieposter, vilket Moderaterna alltså fortfarande driver och Jan Björklund försvarar, innebära?

Riksdagen har 15 utskott och en EU­nämnd. I dag har regeringsalternativen kommit överens om att fördela dem 9–7. Utifrån SCBs partisympatimätning skulle en ungefärlig proportionerlig fördelning av presidieposterna se ut så här (antal poster i dag se faktarutan.): S: 9, M: 8, SD: 6, C: 3, V: 2, L: 2, MP: 1, KD: 1.

C och L skulle inte förlora i antal poster jämfört med i dag, vilket kan ha gjort dem mer mottagliga för upplägget. Om SD får sex poster borde det innebära åtminstone en eller två ordförandeposter.

De flesta är eniga om att finansutskottet (budgeten), försvarsutskottet, utrikesutskottet (säkerhetspolitiken), konstitutionsutskottet (grundlagarna) och EU­nämnden är otänkbara. Sannolikt även justitieutskottet (domstolar, Polisen) och socialförsäkringsutskottet (migrationen).

Återstår nio utskott. Vilka av dem är de för SD ”utvalda” som Alliansen talar om?
  • Miljö­ och jordbruksutskottet, som behandlar klimatfrågan?
  • Arbetsmarknadsutskottet, som hanterar diskrimineringsfrågor och arbetskraftsinvandring?
  • Kulturutskottet, som beslutar om mediepolitiken och stöd till trossamfund?
  • Utbildningsutskottet, som behandlar utbildning för nyanlända och skolsegregation?
  • Civilutskottet, som behandlar äktenskapsfrågor och Svenska kyrkan.
  • Trafikutskottet, som har hand om it­frågor?
  • Näringsutskottet, som sysslar med internationell handel?
  • Skatteutskottet, som har hand om tullen?
  • Socialutskottet, behandlar vård och omsorg till papperslösa?