”Vilka lärare ska läsa med barnen när skolorna tvingas dra ner på personal?”

Regeringen knyter pengar till bra saker som skolbibliotek och böcker men tvingar samtidigt fram besparingar, säger Åsa Westlund (S). Foto: Jan Söderström/AiP

Skolan kan fungera som en skyddsfaktor och den är viktig för att minska samhällsproblem som barns och ungas ökande psykiska ohälsa och att fler unga dras in i kriminalitet. Ändå är den sedan länge underfinansierad. Den fackliga organisationen Sveriges Lärare riktar hård kritik mot regeringens otillräckliga satsning på skolan i höstbudgeten.