”Viktigt att vi har en bra dialog”

Högern gör den ju lite platt när det bara handlar om ja eller nej till Nato. Det är inte en ideologisk fråga, den bör ställas på ett annat sätt, nämligen vad är bäst för Sveriges säkerhet här och nu, säger Magdalena Andersson. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Behovet att stärka Sverige genom att ta itu med viktiga samhällsproblem framstår än tydligare mot bakgrund av Rysslands krig mot Ukraina. Det säger Magdalena Andersson, partiordförande och statsminister.
– Vi måste bli av med beroendet av rysk olja och gas, vi behöver ha demokratisk kontroll över vår välfärd och vi behöver hålla ihop Sverige.

På årets Första maj talade Magdalena Andersson i Sundbyberg och Stockholm och presenterade ett vallöfte om att permanenta höjningen av a-kassan som infördes under pandemin. Men när intervjun genomförs är förstamajfirandet ännu några veckor borta, talet är inte skrivet och det mesta i nyhetsrapportering och människors tankar kretsar kring situationen i Ukraina.

Den ukrainska förorten Butja har nyligen befriats efter flera veckor under rysk ockupation. Det är självklart att de fruktansvärda bilderna dominerar nyhetsflödet, konstaterar Magdalena Andersson.

– Det är krigsbrott som den ryska statsledningen gör sig skyldig till när man så tydligt riktar in sig på civila. Det är otroligt viktigt att de som är ansvariga ställs till svars för de krigsbrott som begås.

Men att stärka Sverige handlar också om att vi ska lösa de samhällsproblem vi har – de har ju inte blivit mindre aktuella på grund av kriget.

Ända sedan hon accepterade att kandidera som Socialdemokraternas partiledare i höstas har hon lyft fram tre prioriteringar: att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, att bryta segregationen och att leda klimatomställningen. Och även om det mesta nu kommer i skymundan av kriget står hon fast vid att det är de tre viktigaste samhällsutmaningarna för Socialdemokraterna att ta itu med.

– Att vi ska ställa om och minska beroendet av rysk olja och gas har ju blivit ännu viktigare med kriget. Vi ska inte vara beroende av riskkapitalisters välvilja för att skola, äldreomsorg och sjukvård ska fungera också i tider av kris och därför behöver vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Det är också viktigt att vi håller samman i tider av kris, och då är det viktigt att vi kan bryta segregationen.

Samtidigt innebär de senaste månadernas händelser att det kommer behöva läggas mer resurser för att bygga ut det militära försvaret – både för att fortsätta satsningar som redan påbörjats och för att fortsätta utbyggnaden.

– Från regeringens sida har vi sagt att vi har sanktioner mot Ryssland, för att de ska sluta kriga. Vi stöttar Ukraina för att de ska kunna försvara sig och vi hjälper människor som flyr. Och sedan ska vi stärka Sverige. Det handlar om att bygga upp det militära och civila försvaret och om att mildra effekterna av Putinpriser. Men att stärka Sverige handlar också om att vi ska lösa de samhällsproblem vi har – de har ju inte blivit mindre aktuella på grund av kriget.

Vi måste vara tydliga med att vi ser de samhällsproblem som människor möter i sin vardag och att vi utgår från dem när vi bedriver politik.

Kriget har också satt tydliga spår i debatten och opinionen angående ett medlemskap i Nato, både i Sverige och grannlandet Finland. Regeringen bjöd i mars in riksdagens partier till överläggningar för att analysera det nya säkerhetspolitiska läget, inklusive konsekvenser för Sveriges internationella samarbeten. En rapport som ska presenteras i maj.

Socialdemokratin har också startat en intern dialog om det säkerhetspolitiska läget. Den blir också en möjlighet för valarbetare att fördjupa sina kunskaper om det säkerhetspolitiska läget.

– Vi behöver i vårt parti fundera igenom de säkerhetspolitiska frågorna och ha en dialog kring det nya läget, säger Magdalena Andersson.

Till slut är det upp till partistyrelsen, som är Socialdemokraternas högsta beslutande organ mellan kongresserna, att fatta beslut.

– Det är viktigt att vi kan ha en bra dialog med respekt för varandra. Det är en fråga som har väldigt många bottnar. Högern gör den ju lite platt när det bara handlar om ja eller nej till Nato. Det är inte en ideologisk fråga, den bör ställas på ett annat sätt, nämligen vad är bäst för Sveriges säkerhet här och nu, säger Magdalena Andersson.

Sverige har i dag en rad säkerhetspolitiska samarbeten med olika länder, och det fortsätter att utvecklas.

– Vi har ett samarbete runt norra delen av Sverige tillsammans med Finland och Norge och det har vi sagt att vi vill fördjupa. Vi kommer bjuda in Finland och Norge till Sverige för samtal.

Sverige, som ett alliansfritt land, har däremot inga ömsesidiga säkerhetsgarantier av den form som finns mellan Nato-medlemmarna. Ett Nato-medlemskap skulle på det sättet ge en annan kraft i ryggen, konstaterar Magdalena Andersson – men också innebära att vi ger säkerhetsgarantier.

– Många argument kring Nato har både för- och nackdelar.

Liksom för många andra var S starka internationella engagemang för fred, frihet och demokrati en faktor när Magdalena Andersson valde att bli politiskt aktiv.

– Det är någonting som är viktigt för mig i min ideologiska bas. Det är en tradition som jag är otroligt stolt över att få ta vidare. Här finns ett fantastiskt engagemang bland många medlemmar kring de frågorna, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna har haft bra siffror i opinionen och förtroendet för Magdalena Andersson är högt. Och hon har ett klart svar på varför hon tror att det ser ut så:

– För att man upplever att Socialdemokraterna ser verkligheten som den är och är beredd att göra det som krävs. Vi måste vara tydliga med att vi ser de samhällsproblem som människor möter i sin vardag och att vi utgår från dem när vi bedriver politik.

Det gäller lika väl när man filar på politiska förslag som när man är ute och kampanjar.

– När man knackar dörr är det alltid viktigt att börja där människor befinner sig; vad är det de vill prata om.

Och just nu är det nog så att många är uppfyllda av nyheter från Ukraina.

– Det finns så klart möjlighet att sticka in hur viktigt det är att vi inte finansierar kriget utan att vi verkligen behöver ställa om för att bryta beroendet av fossila energislag. Men det är alltid viktigt att utgå från var den man knackar på hos befinner sig.

När jag tackade ja till att bli partiledare och förstod att det skulle kunna bli så här, det är klart att jag förstod att det skulle ha en symbolisk betydelse. Men jag måste säga att det var mer än jag var förberedd på.

Är hon själv ute och knackar dörr brukar hon inleda med att fråga vad de funderar över och vad de skulle vilja ändra på.

– Jag har brukat fråga, om du var finansminister, vad skulle du göra?

Fast just den frågan får hon allt omformulera en smula. Magdalena Andersson blev Sveriges första kvinnliga statsminister, hundra år och två månader efter att kvinnor för första gången fick rösta och var valbara till riksdagen.

– När jag tackade ja till att bli partiledare och förstod att det skulle kunna bli så här, det är klart att jag förstod att det skulle ha en symbolisk betydelse. Men jag måste säga att det var mer än jag var förberedd på, säger hon eftertänksamt.

– Det är många föräldrar som kommer fram med sina flickor och säger att det är första gången vi har en kvinnlig statsminister, och många tonårstjejer som vill ta kort tillsammans med mig. Det är klart att det har en betydelse som är viktig för flickor och pojkar, och tjejer och killar, som växer upp i Sverige.

Magdalena Andersson

Född 1967 i Uppsala. Bor i Nacka, gift och har två barn.
Studerat på Handelshögskolan, Institute for advanced studies, Wien, och Harvard University, USA. Tidigare bland annat statssekreterare i finansdepartementet och överdirektör vid Skatteverket.