”Viktigaste klimattoppmötet sedan Paris 2015”

Årets klimattoppmöte pågår 30 november till 12 december.

Utsläppen fortsätter att öka och världen är på väg mot en höjning av medeltemperaturen på nära tre grader, långt över 1,5-gradersmålet som världens länder har enats om i Parisavtalet. Det varnade FN för i en rapport inför klimattoppmötet COP 28, som nu pågår i Dubai.