Viktigaste fredsfrågorna – så tycker S medlemmar

Två av frågorna från enkäten om olika fredsfrågor som AiP skickat ut till S partimedlemmar.

De socialdemokratiska partimedlemmarna är inte särskilt oroliga för att Sverige ska hamna i krig de närmaste åren men en stor majoritet (73,4 procent) anser att Sverige måste rusta både det militära och det civila försvaret. En nästan lika stor andel anser att världen skulle vara fredligare om kvinnor hade mer makt (70,2 procent). Det framgår av en enkät med frågor som rör fred och säkerhet som AiP skickat ut till partimedlemmar.