”Vidareutveckla gammal god socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik”

Bosse Elmgren hoppas att hans nya bok ”Jämlikheten och planeten” ska fungera som diskussionsunderlag för studiecirklar. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Vi måste vidareutveckla gammal god socialdemokratisk
arbetsmarknadspolitik när den var som bäst. Jag kallar det en förkovringsprocess, att ge tillfälle för folk att växa och utvecklas. Vi behöver ta varenda arbetslös på allvar, säger Bosse Elmgren om sin nya bok, ”Jämlikheten och planeten”.