”Vi vill mer än januariavtalet”

Socialdemokraterna går med en ny mellanvalsstrategi till offensiven i klassiska S-frågor för att vinna tillbaka arbetarväljare som partiet tappat efter valet och januariavtalet.

Ett drygt år har gått sedan januariavtalet slöts. Sverige har en socialdemokratiskt ledd regering som nu samarbetar över den tidigare blockgränsen. Sverigedemokraterna har hållits utan inflytande.

Men att få den historiska uppgörelsen på plats har kostat på, särskilt för Socialdemokraterna som har det fortsatt tufft i opinionen. Januariavtalet ifrågasätts internt.

– Vi måste vara självkritiska, både för hur vi har kommunicerat och hur vi själva har agerat under det här året. Det finns en uppdämd frustration och en vilja att se en annan politik, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Efter en första fas där det var naturligt för Socialdemokraterna att visa för samarbetspartierna att partiet tar ansvar för uppgörelsen efterlyses nu ett mer utåtriktat arbete med socialdemokratisk politik. Det ska bli tydligare vad det är Socialdemokraterna slåss för.

Partistyrelsen har antagit en mellanvalsstrategi om prioriteringar och strategiska arbetsmetoder fram till nästa val.

– Vi får inte tappa vår själ. Det är det jag också får höra från medlemmar. ”Det känns som om vi har blivit januariavtalets parti.” Det är utifrån de ansatserna som vi har gjort det här arbetet under hösten.

– Nej, det är inte januariavtalet som är målet för svensk politik. Det är ett medel för att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som det går i ett läge där vi faktiskt har en högermajoritet i Sveriges riksdag, säger Lena Rådström Baastad.

En tydlig markering i mellanvalsstrategin är att Socialdemokraterna kommer att slåss för mer resurser till välfärden. Under hösten kom en höjning av kostnadsutjämningen för kommuner som tagit emot många nyanlända, därefter nya miljarder till välfärden i en extra vårändringsbudget.

– Vi vill se en ny skattereform, som också finns i januariavtalet, som ska minska klyftorna. Vi vill se ökad kapitalbeskattning, för det är en av de saker som har drivit på de ökade ekonomiska klyftorna. Magdalena Andersson har förklarat att vi är beredda att justera överskottsmålet. Mer pengar till välfärden kommer att vara vår prioritering i varje kommande förhandling.

Den grundplåt på 20 nya miljarder till välfärden som S säkrat i januariavtalet har överskuggats av debatten om den slopade värnskatten och framför allt de stora behoven i kommuner och regioner.

Samtidigt ligger en stor möjlighet för Socialdemokraterna att välfärden nu klättrar på den politiska dagordningen. Demografin gör att välfärden och de ekonomiska prioriteringarna blir en stor framtidsfråga. Här ska S ta strid.

– Stefan Löfven har förklarat att det här decenniet ska tydligt bli en revansch för det starka samhället. Det finns en frustration att man får vänta för länge på en tid till vårdcentralen. Får mitt barn verkligen det där stödet det behöver i skolan?

Det är därför vi har sagt att nu är det välfärden som är högsta prio.

Tidigare har Socialdemokraterna i sin kommunikation vänt sig mycket till de väljare som står och väger mellan blocken. I mellanvalsstrategin handlar det om att återvinna förtroende bland traditionella arbetarväljare som gått till soffan eller till Sverigedemokraterna.

– Om man tittar på de tre–fyra procentenheter vi har tappat sedan valet så är det nästan uteslutande våra traditionella LO-väljare. Det finns säkert många orsaker; besvikelse, frustration över samhällsutvecklingen, en känsla av att Sverigedemokraterna lyckas kanalisera ett missnöje i svensk politik.

– Här kommer vi att göra ett särskilt riktat arbete. Men det handlar verkligen inte bara om politisk kommunikation utan om verkliga politiska förslag, säger Rådström Baastad.

Partiorganisationen jobbar nu med motionerna inför nästa partikongress. I den politikutveckling som bedrivs står dessa grupper i centrum.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har aviserat förstärkningar av sjukförsäkringen för att människor inte ska utförsäkras efter 180 dagar. 2021 kommer inom ramen för januariavtalet en pensionshöjning på drygt 7 000 kronor per år för pensionärer som har jobbat ett helt yrkesliv med låga löner.

Partiet kommer fortsätta driva på för en ökad inbetalning till pensionssystemet för bättre pensioner, och en ventil för utslitna arbetare som förlorar på höjd pensionsålder.

Det här är tydliga reformer för att återta de politiska landvinningar som socialdemokratin historiskt har drivit igenom för att öka tryggheten för vanliga löntagare.

Spänningarna mellan partiet och facket har ökat som ett resultat av januariavtalet. Men faktum är att Socialdemokraterna det senaste året har intensifierat satsningen på den facklig-politiska samverkan.

– Vi har fattat beslut om en ny facklig-politisk strategi där det nu pågår arbete ute i alla partidistrikt. Vår facklig-politiska ombudsman reser runt och jobbar fram regionala facklig-politiska strategier för att återfå de arbetarväljare som vi faktiskt har tappat, berättar Lena Rådström Baastad.

Partiets utåtriktade arbete kommer mer att inriktas på arbetsplatsbesök och dörrknackning och digitala kommunikationen kommer att riktas mer mot arbetarväljare.

Den andra prioriteringen i mellanvalsstrategin handlar om migrations- och integrationspolitiken.

– Migrationen är ett område som påverkar hela samhället. Integrationen ska klaras. Där har vi inte tillräckligt högt förtroende som parti. Vår omläggning av migrationspolitiken gjordes med ansatsen att vi också måste ha en integration som fungerar. Allt från snabbare kunskaper i det svenska språket, snabbare in på arbetsmarknaden, snabbare etablering.

– Det är ingen kommunstyrelseordförande som inte jobbar dagligdags med att sy ihop klyftorna i sin kommun och klara integrationen.

Den tredje viktiga frågan är lag och ordning. Regeringen har lagt fram ett 34-punktsprogram mot den grova kriminaliteten och gör nu stora satsningar på fler poliser. Polisen kraftsamlar i särskilda insatser. Men det är ett område där det krävs ett långsiktigt arbete.

– Det blir lite av en ödesfråga. För även om det inte sker skjutningar i hela Sverige, så är känslan var man än bor: vad är det som händer med Sverige? Det påverkar tilltron till regeringen, tilltron till oss. Det toppar listan över vad människor tycker att politikerna måste göra någonting åt.

Det är också viktigt att skilja på regeringen och det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna driver på för att få igenom så mycket av sin politik som möjligt i ett historiskt tufft parlamentariskt läge, kompromissar och samarbetar i regeringsställning.

Samtidigt måste partiet kunna opinionsbilda om hela den socialdemokratiska politiken.

– Det här är en av de frågor vi pratat mest om men där vi fortfarande har mycket kvar att göra, där det gäller att klara av den här balansgången. Vi socialdemokrater vill mer än det här avtalet. Vi måste klara att visa vad som hade varit den socialdemokratiska vägen, säger Rådström Baastad.

När regeringen nyligen presenterade sin kompromiss om arbetskraftsinvandringen, att utreda möjligheterna att stoppa utnyttjandet av arbetskraft som Alliansens okontrollerade system öppnat för, gick ledande socialdemokrater i riksdagen ut och förklarade att partiet vill gå mycket längre i regleringen.

Utbildningsminister Anna Ekström fortsätter kritisera marknadsstyrningen inom skolan trots att januariavtalet värnar vinster i välfärden. I vår kommer Magdalena Anderssons S-arbetsgrupp för ökad jämlikhet att presentera ett diskussionsunderlag som ska leda fram till nya S-förslag för att minska klyftorna.

– Vi socialdemokrater har kongressbeslut på att vi vill begränsa vinsterna i välfärden. Vi måste kunna fortsätta vara lika arga över de stora vinstuttagen. Vi måste fortsätta vara frustrerade över ojämlikheten i skolan och vi måste fortsätta uppröras över de ökade klyftorna.

– Folk vill ha mer av den socialdemokratiska politiken, vi måste kunna klara av att stå på två ben samtidigt.

Att hålla opinionstrycket uppe är viktigt. Det visade inte minst frågan om Arbetsförmedlingens reformering där Centerpartiet fick släppa kravet på att använda Lov-lagen. Det visade att januariavtalet inte är skrivet i sten utan kommer att fortsätta justeras på vägen. Det handlar också om att kunna ta hem de egna segrarna, när andra partier tvingas ändra politik under galgen.

Det här är naturligtvis en utmaning. Det finns en risk för dubbla budskap. Samtidigt är kompromisser i regeringsställning vardag i alla kommuner ute i landet.

– Det har aldrig tidigare varit något bekymmer. Socialdemokraterna har suttit i regeringsställning i många år, vi har haft stora drömmar, ibland har det varit ekonomin som har begränsat oss. Men det betyder inte att våra drömmar och förväntningar om vad vi vill med samhället har varit annorlunda.