”Vi värvar till Socialdemokraterna, inte till fraktioner”

Åsa Westlund, riksdagsledamot och ordförande för Stockholms läns partidistrikt.

– Det är otroligt allvarligt. Vi värvar medlemmar till Socialdemokraterna, det är inte tillåtet att värva medlemmar till någon typ av fraktion.
Det säger Åsa Westlund, ordförande för Stockholms läns partidistrikt, om de påstådda försöken till röstköp inför att S i Botkyrka ska utse ny kandidat till kommunstyrelseordförande.

Som AiP skrivit om tidigare har de interna bråken i Botkyrka arbetarekommun väckt stor uppmärksamhet de senaste veckorna, med anklagelser om att gängbrottslingar infiltrerat partiet och senast sms som ser ut som försök till röstköp. 

Partidistriktets ordförande Åsa Westlund har lett den granskning som distriktet gjorde efter att det började cirkulera uppgifter om att gängbrottslingar haft inflytande på medlemsmötet som röstade om förtroende för avgående kommunstyrelseordförande Ebba Östlin.

– Vi har haft samtal med människor i Botkyrka, vi har pratat med rättsvårdande myndigheter och vi har använt öppna källdatabaser i samråd med en jurist och en gdpr-expert. Vi har utgått både från medlemsregistret men särskilt från röstlängden för dem som var med på mötet, säger Åsa Westlund.

Politiska partiers medlemslistor är känsliga uppgifter som inte får användas hur som helst, och partiorganisationen har ingen möjlighet att till exempel samköra register.

– Vi har inte funnit några belägg eller indikationer på att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle vara infiltrerade eller på något sätt tagits över av gängkriminella. Det är inte heller någon som har ifrågasatt mötet, vi finner att det har gått till enligt stadgan och enligt goda demokratiska mötesprinciper.

Ryktena att konflikten skulle bottna i att Botkyrka stängde ett antal fritidsgårdar som drivits av ABF har enligt henne inte heller gått att belägga. Ingen, inte ens ABF, driver att de ska öppnas igen. Åsa Westlund tolkar det som att det är mer sannolikt att konflikten grundar sig i en fråga om ledarskap, något som diskuterats i arbetarekommunen under en längre tid.

Botkyrka arbetarekommun har inte heller haft någon stor tillströmning av nya medlemmar under året som skulle kunnat stödja påståendet att nya medlemmar värvats för att påverka vid mötet. Partidistriktet har dock valt att starta ett uteslutningsärende mot en person som gruppen inte upplevde gav ärliga svar vid ett samtal i samband med granskningen.

– Personen samarbetade inte med oss för att reda ut några frågor vi hade om hens bakgrund. Eftersom det finns de här allvarliga påståendena var det extremt viktigt för oss att få reda på det här.

Det är i slutänden partistyrelsen eller verkställda utskottet som beslutar om uteslutning av medlemmar, efter att ärendet beretts av en uteslutningskommission som leds av partiordförande.

Efter att partidistriktets granskning blivit klart kom dock nya uppgifter. Det handlar om sms som lovade att personer som blev partimedlemmar för att rösta på ett visst sätt skulle få sin medlemsavgift betald, något som Åsa Westlund ser mycket allvarligt på.

– Jag vill påminna om att man inte får värva medlemmar till någon fraktion.

Med anledning av detta har partidistriktet beslutat att öppna vad de kallar för ett tillsynsärende där de ännu mer noga kommer att följa vad som händer i Botkyrka arbetarekommun.

– Vi kommer titta på hur det går till i arbetarekommunen samt S-föreningarna och hur medlemsutvecklingen ser ut. Vi har sedan hösten deltagit på alla möten i arbetarekommunen och vi kommer sannolikt att fortsätta göra det för att se att det går rätt till.

Hon uppmanar alla som har information om sådant som man upplever som problematiskt att höra av sig.

– Det kan till exempel handla om hur mötena hölls eller hur stämningen är på mötet eller att man uppmärksammar att det kampanjas på ett sätt som inte är förenligt med stadgan.

En del journalister har begärt att S i Botkyrka skulle lämna ut röstlängden från det omstridda mötet för att media skulle kunna se vilka som varit där, något som Åsa Westlund tycker är djupt okunnigt.

– Jag är uppfostrad i Göteborgs socialdemokratiska högskoleförening och där talades det även under min tid om att man var tvungen att gräva ner medlemsregistret på Heden under förkrigsåren för att skydda de känsliga personuppgifterna så att fel personer inte skulle få tag i dem vid ett eventuellt maktövertagande av fascister. Våra medlemsregister innehåller känslig information om människors åsikter.

Fakta: Det säger stadgan om uteslutning av medlem

Medlem som är aktiv eller medlem i ett annat parti, bryter mot stadgarna kap 3 §2 moment 2, uppträder osolidariskt mot partiet, bedriver propaganda i uppenbar strid mot partiets grundläggande idéer som de uttrycks i partiprogram och stadgar eller som på annat sätt uppenbart skadar partiet och dess verksamhet kan uteslutas av partistyrelsen.