”Vi skräms inte av vinstlobbyn”

Magdalena Andersson samlar tankarna tillsammans med regeringskansliets presschef Odd Guteland inför pressträffen i Almedalen. Foto: Maria Persson/AiP

Förbud mot vinstuttag i skolan, inga nya religiösa friskolor och ett nationellt skolvalssystem. Det är vad Socialdemokraterna vill göra för att skydda den svenska skolan.

Skolan är fokus för Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare samt statsminister, när hon håller pressträff några timmar före sitt tal i Almedalen i Visby.

– Sedan generationer tillbaka råder en bred uppslutning i Sverige för målen för vår skola. Att alla barn avsett föräldrar och uppväxtområde ska få en utbildning som ger dem bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet.

Magdalena Andersson påpekar att hon har en majoritet av svenska folket med sig när det gäller skolan och att skolföretagen inte ska få ta ut vinster. Tyvärr representeras inte denna majoritet i riksdagen som hon kallar för en nejsägarriksdag.

– Jag är stolt över alla Sveriges bra skolor och alla fantastiska lärare runt om i landet som tar ett stort ansvar för våra barns lärande. Men de behöver få bättre förutsättningar för att kunna lyckas.

Uppsnack inför pressträffen med barn på skolgården vid S:t Hansskolan. Foto: Maria Persson/AiP

I linje med detta presenterar därför Magdalena Andersson i dag tre förslag för att komma tillrätta med det som är roten till en del av problemen i den svenska skoan.

– Skattepengar ska gå till våra barns utbildning, inte till vinster. Det räcker nu! Vi socialdemokrater vill förbjuda vinstuttag i skolan.

Därför beslutade regeringen på sitt sammanträde i torsdags att ta frågan vidare och en utredning ska nu få i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur ett förbud mot vinstuttag för fristående skolor kan genomföras.

Magdalena Andersson säger att två saker kommer att vara viktiga för utredningen: dels att förslaget är väl utformat så att förbudet inte kan kringgås, dels att alla skolor ska kunna fortsätta sin verksamhet. Utredaren ska alltså komma med förslag på hur befintliga skolor ska kunna ställa om.

– Skolor ska inte behöva stänga. Det är vinstutdelningen vi riktar in oss på. Elevernas skolgång ska säkras, säger Magdalena Andersson.

Förslag nummer två handlar om de religiösa friskolorna. Redan nu har regeringen skärpt lagstiftningen så att oseriösa och olämpliga aktörer inte ska kunna driva skolor, men som Magdalena Andersson konstaterar, mer behöver göras.

– Vi har sett exempel på hur våldsbejakande islamister som Säpo varnat för driver skolor för våra skattepengar. Skolinspektionen har påtalat fall där flickor och pojkar inte får samma utbildning. Så här kan vi inte ha det.

Därför kommer regeringen att gå fram med ett skarpt förslag om att stoppa nya religiösa friskolor.

– För det tredje ska vi ha ett rättvist, transparent och jämlikt skolval i Sverige. Ett nationellt skolval kan öka transparensen och jämlikheten och dessutom minska skolsegregationen.

Därför bad regeringen Skolverket i torsdags att lämna förslag på hur ett nationellt skolvalssystem kan se ut.

Matchen är dock inte enkel. Det finns mäktiga ekonomiska intressen bakom den svenska marknadsskolan och Magdalena Andersson säger att hon är övertygad om att så fort pressträffen är slut kommer det att komma falska påståenden om att Socialdemokraterna vill stänga friskolor och avskaffa skolvalet.

– Låt mig vara gasklar. Vi ska fortsätta att ha både friskolor och skolval i Sverige. Vi socialdemokrater står upp för valfriheten. Vi kommer inte låta oss skrämmas av vinstlobbyn, utan göra det som krävs för att rädda den svenska skolan. Det kommer vi att gå till val på. Vill man få slut på vinstjakten i skolan då ska man rösta på Socialdemokraterna.