Vi ska återta kontrollen över skolan

Att skolan tillåtits bli en marknad är ett av vår tids största politiska misslyckanden. Foto: Shutterstock

Att skolan tillåtits bli en marknad är ett av vår tids största politiska misslyckanden. Det marknadsexperiment som svensk skola utsatts för har varit förödande. För många barn, men också för Sverige som kunskapsnation, skriver skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) och utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S).

På Socialdemokraternas partikongress i november var vårt parti tydligt: Marknadsskolan har nått vägs ände. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt, fler elever lära sig mer och Sverige åter bygga en av världens bästa och mest jämlika skolor så behöver samhället ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling.

Därför driver nu socialdemokrater, runt om i hela landet, på lokal och nationell nivå, att:
•   Vinstuttag ur skolan förbjuds.
•   Samhället ska ha kontroll över skolans utveckling.
•   Skolpengen görs om från grunden.
•   Skolvalet blir rättvist för alla.

Flera av de kongressombud som var med och fattade beslut om vårt partis skolpolitik har helt rätt när de i en debattartikel (AiP nr 6/2022) lyfter att de förslag som den socialdemokratiskt ledda regeringen sett till att utreda, och som skulle åtgärda några av de värsta systemfelen med dagens skolsystem, nu inte får hamna sist i kön.

Därför var också statsministern tydlig i sin regeringsförklaring med att skattepengar till skolan ska gå till skolan och att elevantagningen till skolan ska ske rättvist, med lika chanser och samma möjligheter. Att kommunala skolor tar ett större ansvar för helheten än friskolor, och att de då också ska ha tillräckliga resurser för det.

Så kan samhället steg för steg återta kontrollen över skolan.

Den socialdemokratiska regeringen kommer att leverera. Men så länge det finns en majoritet av riksdagsledamöter till höger om oss som inte vill att samhället återtar kontrollen över skolans utveckling kan vi inte garantera att de alla förslag som skulle förbättra svensk skola genomförs.

Men vi kan lova att vi socialdemokrater – i såväl regering som riksdag – fram till valet kommer att agera för att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt. Så kan samhället steg för steg återta kontrollen över skolan.

Lina Axelsson Kihlblom 
skolminister (S)

Gunilla Svantorp 
ordförande i riksdagens utbildningsutskott (S)

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.