Vi måste visa att S är ett arbetarparti!

Det är dags att Socialdemokraterna tar upp kampen med SD om arbetarväljarna. Foto: Shutterstock.

Vi socialdemokrater måste visa att vi inte bara är en rörelse av och för tjänstemän.