Vi måste sluta vara främlingar för varandra

Niklas Karlsson, Aida Birinxhiku och Mathias Tegnér.

Det finns stora klyftor i Sverige – vad gäller ekonomi och makt över sin egen vardag men också sociala och kulturella klyftor. En av politikens största uppgifter inför 20-talet kommer vara att minska avståndet mellan människor.

De orättvisor som präglar dagens samhälle är ett hot mot sammanhållningen, tilliten och allas lika möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Hårt arbetande människor, som kämpar varje dag för att få vårt samhälle att gå runt, möts inte av den rättvisa och respekt som de förtjänar. Det kan vi som socialdemokrater inte acceptera. Vi är fast beslutna om att skapa en samhällsgemenskap där alla vinner på att hålla ihop, där vi möter dåliga tider tillsammans och där ingen lämnas efter. Mot denna bakgrund påbörjar vi ett omfattande projekt för att skapa en ny samhällsgemenskap inför 2030-talet.

Efter valet i höstas gick Socialdemokraterna framåt och vann fler mandat i Sveriges riksdag. Valresultatet 2022 var dock det näst sämsta genom tiderna och resulterade i att vi förlorade regeringsmakten. I nästan två decennier har Sverige haft en högermajoritet i riksdagen. Det har hämmat möjligheterna att driva en politik som på allvar minskar klyftorna och stärker samhällsgemenskapen. Det är uppenbart att socialdemokratins inflytande över svensk politik successivt har försvagats under flera decennier.

Under de senaste decennierna har samhällsutvecklingen i Sverige på många sätt urholkat vår samhällsgemenskap. De ekonomiska klyftorna har ökat, marknadskrafterna har tagit över allt fler sektorer och segregationen har spridit sig över landet. Det finns flera förklaringar bakom denna utveckling, men samtidigt kan vi konstatera att vi socialdemokrater inte har förmått att göra tillräckligt. Det stämmer till eftertanke och manar till självrannsakan. Annars utmanas hela förtroendet för socialdemokratin som politiskt projekt.

Partistyrelsen har därför tillsatt elva arbetsgrupper som ska uppdatera Socialdemokraternas samhällsanalys. Syftet är att göra en grundlig genomgång av hur Sverige ser ut i dag – och hur vi har hamnat här. Den arbetsgrupp som vi är satta att leda har namnet ”Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället”.

Vårt uppdrag förutsätter följaktligen en analys av bland annat den växande ojämlikheten, arbetarklassens förändring och de svenska trygghetssystemen.

Klyftorna har ökat markant i Sverige och de har dessutom ökat snabbare än i andra jämförbara länder. Resultatet har blivit en avtagande samhällsgemenskap som utmanar Sverige som vi känner det på flera sätt: betalningsviljan för vår välfärd, motsättningar mellan människor och förmågan att leverera en politik för vanligt folk.

Under coronapandemin blev det särskilt påtagligt vilka i vårt samhälle som har möjlighet att arbeta hemifrån, nyttja digitaliseringens fördelar och styra sin egen tid – och vilka som inte har det.

De senaste decennierna har vi även sett stora skillnader i människors makt över sin egen vardag. För de som arbetar inom exempelvis välfärden och industrin har inflytandet över den egna tillvaron minskat, medan andra grupper har haft den direkt motsatta utvecklingen.

Under coronapandemin blev det särskilt påtagligt vilka i vårt samhälle som har möjlighet att arbeta hemifrån, nyttja digitaliseringens fördelar och styra sin egen tid – och vilka som inte har det. De yrkesgrupper som bär vårt samhälle på sina axlar förtjänar respekt och rättvisa, men under alltför lång tid har utvecklingen gått i motsatt riktning.

Högerns bannor om att de mest utsatta får klara sig på havregrynsgröt och lägre löner blottlägger en kall och rå människosyn – och en grov respektlöshet mot de som kämpar och sliter för att få vårt samhälle att gå runt.

Vid sidan av tilltagande ekonomiska klyftor har de sociala och kulturella skillnaderna i vårt land ökat. Vi har blivit främlingar för varandra. En av politikens största uppgifter under 20-talet kommer att vara att minska avståndet mellan människor, att öka känslan av samhörighet och gemenskap och att stärka tron på att vårt samhälle klarar av att skapa ett drägligt liv för alla medborgare. Den uppgiften förutsätter en stark samhällsgemenskap.

En ny socialdemokratisk samhällsanalys kräver transparens, självkritik och en förmåga att ompröva tidigare positioner. Socialdemokraterna ska vara ett parti för vanligt folk som har svaret på samhällsproblemen. Det handlar inte bara om att utgöra ett tydligt alternativ till den högerkonservativa regeringen, utan också om att komma till rätta med de orättvisor som fortfarande präglar det svenska samhället. Att fånga tidsandan är ingen enkel uppgift, men en avgörande sådan.

Vi tar tacksamt emot alla inspel och tankar under det här viktiga arbetet för att stärka samhällsgemenskapen och öka respekten för dem som bär upp samhället.

Niklas Karlsson

Aida Birinxhiku

Mathias Tegnér

riksdagsledamöter och ledamöter i arbetsgruppen ”Samhällsgemenskap genom ökad rättvisa och respekt för de som bär upp samhället ”