Vi måste göra kakan större

En mer aktiv näringspolitik behövs för att finansiera Socialdemokraternas politiska prioriteringar.

Det är rätt och viktigt att fördela samhällskakan rättvist, men en minst lika viktig uppgift är att göra själva kakan – skattebasen – ännu större. 

Den framgångsrika socialdemokratiska näringspolitiken behövs för att kunna knäcka gängkriminaliteten och segregationen, för att lyckas öka takten i klimatomställningen och för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. 

En sådan politik attraherar också röster. Detta gäller inte minst de borgerliga väljare, som är tveksamma till Ulf Kristerssons regeringsalternativ, men även räds skattehöjningar. Soffliggare samt de som tidigare röstat på V eller SD kan attraheras av jobbfrågan, som ju har varit Socialdemokraternas paradfråga i decennier. 

Att satsa på näringspolitiken är således en investering i fortsatt regeringsinnehav.

Att satsa på näringspolitiken är således en investering i fortsatt regeringsinnehav.

Socialdemokraterna bör därför snarast presentera nya innovativa förslag för att påskynda Sveriges ekonomiska tillväxt och jobbskapande. 

Fram till valet finns ett fönster att driva igenom detta. Det socialdemokratiska regeringsinnehavet möjliggör exempelvis snabbutredningar samt andra former av beslut som inte går via riksdagen. 

Ett initiativ värt att framhålla är det som nämns i Reformisternas Reformbudget 2021: En statlig investeringsbank för finansiering av grön omställning. Det främsta syftet med detta är att mobilisera privat kapital och tillgodose aktörer med billigt och tålmodigt kapital. 

Myten om Moderaterna som bästa parti för svensk ekonomi punkteras på område efter område. 

Sverige satte år 2021 nytt rekord i antal nystartade företag under 2021. Det är ett kvitto på att företagandet frodas under S-regeringen. Samma år placerade sig Sverige även på andra plats när världens mest innovativa länder mättes i FNs immaterialrättsorganisations årliga mätning Global Innovation Index.

Moderaternas näringspolitik är som titelpersonen Godot i Samuel Becketts klassiska teaterpjäs. De två huvudpersonerna väntar och väntar på Godot, men väntar förgäves. Finns Godot överhuvudtaget? 

Som statsminister Magdalena Andersson framhöll i sin regeringsförklaring, ”Sverige ska framåt, steg för steg, reform för reform. För Sverige kan bättre”.

Peter Tovman
medlem, S, Östermalm/Gärdet