”Vi måste forma en ny utrikespolitik grundad i gemensam säkerhet”

Snart samlas arbetarrörelsen till årets Palmedag. Det är ett viktigt forum för samtal, säger Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström. Foto: Palmecentret

Gemensam säkerhet är temat för årets Palmedag 18 november.
– Vi märker ett stort behov och intresse av att diskutera utrikespolitik i rörelsen. Den senaste tidens omvärldshändelser och ett nytt säkerhetspolitiskt läge ger förändrade förutsättningar och tillsammans måste vi forma en ny utrikes- och säkerhetspolitik som så klart fortfarande är grundad i vår övertygelse om den gemensamma säkerheten och den internationella solidaritetens betydelse för en framtid i fred, säger Anna Sundström, generalsekreterare på Palmecentret.