”Vi måste bli världens bästa klimatledare”

– Det finns en lockelse i att göra allting som är bra, men vi har begränsade resurser och vi måste göra det som är vårt bästa bidrag, säger Rafael Waters från Socialdemokrater för tro och solidaritet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Det hjälper inte hur mycket bra som än görs i Sverige eller att vi blir världens första ­koldioxidfria välfärdsland, om… Läs mera »